Kõige sagedamini pöörduvad töötajad komisjoni poole maksmata jäänud töö- ja puhketasude ning muude hüvitistega. Teisisõnu on see seotud olukordadega, kus ettevõtted ei suuda töötajatele töötasu ära maksta.

Siit ka üks markantsem näide.