Kihnu ja Häädemeeste seltsimajadesse kogunesid 17. ja 18. aprillil kohalikud elanikud, kes said teada, milline on meretuulepargi mõju nahkhiirtele, hüljestele, merepõhjaelustikule ja kalastikule ning kas pargiga kaasneb ka müra.

„Teadlased on teinud põhjalikud keskkonnauuringud, mille tulemused on väärtuslik info nii meile arendajana kui ka kohalikele, kel on arusaadavalt palju küsimusi meretuulepargi mõjude kohta. Meie jaoks on kõige olulisem teadmine, et meretuulepargil puudub oluline negatiivne keskkonnamõju. Väikseimaid mõjusid saame aga juba pargi ehitust planeerides ennetada, et keskkond oleks hoitud ja kogukond rahul,“ selgitas Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht Karmo Kõrvek.

„Tänaseks on 23 uuringust enamik juba tehtud ja mõni üksik uuring on veel lõpusirgel. Kokkuvõtlikult võib öelda, et teatavaid leevendusmeetmeid rakendades on võimalik Liivi meretuulepark rajada,“ selgitas keskkonnauuringute ettevõtte Skepast&Puhkimi keskkonnaekspert Jüri Hion.

Uuringutest selgus muuhulgas, et Liivi lahest on avastatud kaks muinsuskaitseliselt olulist laevavrakki, mille 300-meetrisesse kaitsevööndisse tuulikuid kavandada ei tohi. Hüljeste heaolu tagamiseks tuleb tuulepargi ehituse ajal leevendusmeetmetega vältida või vähendada tugevat impulssmüra, mis võib kaasneda vundamentide rajamisega. Nahkhiirte puhul tuleb tuulevaiksetel öödel tuulikute tööd piirata nahkhiirte jaoks olulisel rändeperioodil 1. augustist 15. septembrini.

„Korraldasime infopäevad eesmärgiga jagada võimalikult varakult uuringute tulemusi kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele, et nad oleksid teadlikud ja saaksid anda tagasisidet lõpparuande kirjutamiseks. Lõplik keskkonnamõjude hindamise aruanne valmib sügisel, mil korraldame avalikud arutelud,“ lausus Kõrvek.

Enefit Green soovib rajada Liivi lahte kuni 1000 megavatist meretuuleparki, mis kataks keskkonnahoidliku elektriga kuni poole Eesti aastasest elektritarbimisest. Olenevalt tuuliku kõrgusest ja teistest tehnilistest parameetritest tuleks parki 50-84 tuulikut, mis toodaksid umbes neli teravatt-tundi rohelist elektrit. Meretuulepark on kavandatud Liivi lahte, Kihnu saarest 11 kilomeetri ja Häädemeestest 16 kilomeetri kaugusele. Meretuulepargi eeldatav ehitusaeg on aastatel 2028-2030.