KredExi toetust saab taotleda üksikelamu, kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu nii osaliselt kui ka terviklikult renoveerimiseks. Osalisel renoveerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot elamu kohta. Tervikliku renoveerimise korral on toetuse määr olenevalt elamu asukohast kuni 50 000 eurot ja kuni 50% toetatavatest kuludest.

Tervikliku renoveerimise toetuse saamise eeldus on välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsioonisüsteemi paigaldamine. Osalise rekonstrueerimise puhul toetatakse üksikuid töid või komplekstöid, mis aitavad elamu energiatõhusust kasvatada vähemalt ühe klassi võrra.

Enne KredExi toetuse taotlemist tuleb leida tööde tegemiseks rahastus, sest toetussumma makstakse välja, kui taotleja on esitanud oma kulude tegemise tõendamiseks vajalikud dokumendid ning tööde üleandmise ja vastuvõtmise akti.

Eesti omanike keskliit: tööinimene ei saa kell 9 arvuti taga olla

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (Kredex) andis teada, et avab 23. aprillil kell 9 kodumajapidamiste energiatõhususe parandamiseks mõeldud taotlusvooru. Voorus läheb koduomanike vahel jagamisele ligikaudu 28 miljonit eurot ja see jagatakse põhimõttel „kes ees, see mees“. 300 000 toetuse saamisele kvalifitseeruvast koduomanikust jätkub toetust ca 0,3 protsendile.

Omanike liit soovib näha eluasemevaldkonnas valitseva ebavõrdsuse vähenemist. Seetõttu tegid omanikud toetusmeetme kooskõlastusfaasis ettepaneku toetada keskmisest väiksema sissetulekuga ja muinsuskaitse all olevate väikeelamute omanikke. Liidu juhi Andry Krassi sõnul ei leidnud see ettepanek aga kliimaminister Kristen Michali toetust ja nii võib eeldada, et riigi eraldatav 28 miljonit annab kodumajapidamiste ebavõrdsuse kasvule uut hoogu.

Ka ei kohtle riik liidu hinnangul kõiki koduomanikke võrdselt, kui avab toetuste vastuvõtu tööpäeva hommikul kell 9, kui enamikul pole võimalik toetuse esitamiseks tööd katkestada. „Olukord, kus kliimaministeerium ei arvesta keskmisest väiksema sissetulekuga, kultuuriväärtusliku hoone ega ka tööl käiva omaniku huviga, on saanud reegliks. See näitab kõnekalt, kuidas riigi toetused ei lahenda, vaid hoopis suurendavad kodumajapidamiste ebavõrdsuse probleemi,“ ütles Krass.

SEB laenuekspertide juhi Aivo Renseri sõnul on tööde finantseerimiseks võimalik kasutada ka pangalaenu. Renser selgitas, et renoveerimistööde teostamiseks on eraisikul võimalik taotleda pangast kinnisvara tagatiseta laenu ehk väikelaenu, kinnisvara tagatisega laenu ehk hüpoteeklaenu ja eluasemelaenu ehk kodulaenu, mida võib peale eluaseme soetamise taotleda ka olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks. Lisaks saab panga pakutavaid laenutooteid kasutada renoveerimisel ka nii, et klient tasub tööde eest osa omavahenditest ja osa laenurahast või kogu ulatuses laenurahaga.

KredExi toetusmeetme väljamakse järel saab osa laenusummast enne tähtaega pangale tagasi maksta. „Pärast laenusumma osalist tagastamist saab koos pangaga üle vaadata ka laenujäägi tähtaja ja igakuise laenumakse summa ning leida kliendi jaoks sobivaima lahenduse allesjäänud laenu tagasi maksmiseks,“ ütles Renser.

Kõige olulisem toetuse saamise tingimus on elamu energiatõhususe parandamine. „Tervikliku renoveerimise korral peaks maja pärast tööde teostamist jõudma C-energiaklassi, osalise renoveerimise puhul peaks energiaklass tõusma vähemalt ühe klassi võrra, näiteks F-ist E-ni,“ kirjeldas Renser toetuse saamise tingimusi.

Lisaks renoveerimistoetusele on avatava taotlusvooru kaudu võimalik taotleda päikesepaneelide ja akupanga soetamise ning paigaldamise toetust. „Päikesepaneelide ja akupanga soetamisel makstakse fikseeritud summas toetust ning eraldi hinnapakkumisi ei ole vaja esitada,“ kinnitas SEB laenuekspert.