Baltic Storage Platform on ühisettevõte, mille lõid 2023. aasta augustis Prantsusmaa päikeseenergia tootja Corsica Sole ning Eesti taastuvenergia lahenduste arendaja Evecon. Kui algselt kuulus 80-protsendiline osalus Corsica Solele ja 20 protsenti Eveconile, siis nüüd on 29 protsenti Corsica Sole osalusest omandanud ettevõte Baltic Renewable Energy Platform II OÜ, mis kuulub 90 protsendi ulatuses Mirovale. Corsica Solele jäi aga projektis jätkuvalt 51-protsendiline enamusosalus.

Projekti arendajate sõnul annab Mirova liitumine arendusprojektile vajalikud vahendid Balti riikide elektrivõrgu struktuuri muutmise ambitsioonide elluviimiseks. Ühisettevõtte Baltic Storage Platform eesmärgiks on Eestis ning Baltikumis üldisemalt arendada, ehitada ning töös hoida suure võimsusega akupargid.

„Mirova liitumine ühisettevõttega muudab mitmeid kuid tagasi Eveconi, Corsica Sole ja Mirova vahel kaalutud koostöö nende projektide osas reaalsuseks. Tehes Mirovaga juba koostööd meie päikeseenergia projektide raames ning Corsica Solega alates 2023. aastast antud ühisettevõttes, ei oma me mingeid kahtlusi loodud koostöösuhete kvaliteetsuse osas ning meil on väga hea meel lõpuks näha uute täiendavate oskuste lisandumist ka meie elektrisalvestusprojektidesse Eestis,“ ütles Eveconi tegevjuht Karl Kull.

„Elektrisüsteem on olemuselt nagu elusorganism, milles tuleb tasakaalustada erinevaid üksteist täiendavaid tehnoloogiaid, et lahendada kõikide Balti riikide jaoks strateegiline energiasõltumatuse väljakutse ning toetada elektrivõrku,“ lisas Kull.

20. novembril teatasid Corsica Sole ja Evecon ehitusprojektist, mille käigus rajatakse 2025. aastal Eestisse kaks salvestusparki koguvõimsusega 200 megavatti ning kogu-tootmisvõimsusega 400 megavatt-tundi.

Üks akupark rajatakse Arukülla (pildil) ja teine Kiisale.

Hiigelsuur akupark aitab toetada Eesti ja Baltikumi elektrivõrku 2025. aastaks planeeritud Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamise ja Euroopa võrguga sünkroonimise kontekstis. Akupargid hakkavad pakkuma süsteemiteenuseid, mis on vajalikud muutlike elektrienergia allikate (tuule- ja päikeseenergia) tasakaalustamiseks elektrivõrgus.

Kui Evecon on Mirovaga varasemast teinud koostööd päikeseparkide arendamise vallas, siis Corsica Soles on Mirova alates 2021. aastast aktsionär. „Alates meie ettevõttega ühinemisest 2021. aastal oleme kahtlemata oma sidemeid Mirovaga tugevdanud. Täna on meil taaskord rõõm tervitada Mirovat selle ambitsioonika ühisettevõtte kapitaliga liituma,“ lisas ühisettevõtte enamusaktsionäri Corsica Sole tegevjuht Michael Coudyser.

„Kestlikule rahastamisele pühendunud Mirova aitab meil Balti riikides käitada väga suure võimsusega akuparke, mis on ühendatud elektrienergia ülekandevõrku. Need on otsustavad projektid Eesti ja Balti riikide jaoks, kes on seadnud endale eesmärgiks end mandri-Euroopa võrguga tihedamalt siduda. Viimaseks demonstreerib meie ühinemine kapitaliga meie täielikku usaldust Mirova meeskondade suhtes,“ lisas Coudyser.