AS LHV Group teenis 2024. aasta I kvartalis 40,7 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 36,8 miljonit eurot ja LHV Bank Limited 4,9 miljonit eurot. AS-i LHV Varahaldus I kvartali puhaskahjumiks jäi 220 tuhat eurot ja AS-i LHV Kindlustus puhaskasumiks kogunes 256 tuhat eurot. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli I kvartalis 28,5%.

“LHV jaoks oli tegemist teguderohke ja tugeva kvartaliga. Eesti majandus vajab kasvu taastamiseks investeeringuid, suutsime siin laenumahtude kasvuga anda mõõduka panuse. Lisaks ettevõtete laenudele kasvasid tugevalt ka kodulaenud, samuti ettetehtud tööna Inglismaal asuva LHV Bankis otsustatud laenude maht,“ kommenteeris LHV Groupi tegevjuht Madis Toomsalu.

„Seejuures on grupi tütarettevõtete laenukvaliteet püsinud heal tasemel. Kvartali jooksul avaldati ka Euroopa Keskpanga poolse mahuka varade kvaliteedi hindamise tulemused, mis näitasid LHV head kapitaliseeritust. Meie fookus on endiselt ärimahtude kasvul ning klientide aktiivsuse kasvatamisel,“ lisas Toomsalu.

Konsolideerimisgrupp teenis 2024. aasta I kvartalis 85,4 miljonit eurot tulusid ehk pea sama palju nagu eelmises kvartalis. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes suurenesid konsolideeritud tulud 25% võrra. Tuludest 68,9 miljonit eurot moodustasid neto intressitulud ning 15,5 miljonit eurot neto teenustasutulud. Konsolideerimisgrupi kulud ulatusid I kvartalis kokku 35,5 miljoni euroni ehk jäid 6% väiksemaks kui eelmises kvartalis. Aastaga suurenesid kulud 16%. Allahindlusi tehti I kvartalis kokku 2,9 miljoni euro ulatuses. Grupi konsolideeritud puhaskasum oli I kvartalis 24% suurem kui 2023. aasta viimases kvartalis ja 23% suurem kui samal ajal aasta tagasi.

Veebruaris avalikustatud finantsplaani edestas LHV Group 3 kuu kokkuvõttes puhaskasumi osas 7,8 miljoni euro võrra. Finantsplaan püsib.

Varade maht rekordilisel tasemel

Märtsi lõpu seisuga kasvas LHV Groupi konsolideeritud varade maht rekordilise 7,37 miljardi euroni (aastane kasv 21%). Kvartaliga suurenes varade maht 245 miljoni euro võrra ehk 3%. LHV Groupi konsolideeritud hoiused kavasid kvartaliga 203 miljoni euro võrra (+4%) 5,93 miljardi euroni (+22% aastases võrdluses). Konsolideeritud laenuportfell kasvas I kvartalis 83 miljoni euro võrra (+2%) 3,65 miljardi euroni (+16% aastases võrdluses). LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 21 miljoni euro võrra (+1%) 1,54 miljardi euroni (aastaga on fondide maht suurenenud 6% võrra). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli I kvartalis 17,8 miljonit makset (+12% võrreldes 15,9 miljoni maksega IV kvartalis).

Esimest kvartalit iseloomustas LHV sõnul positiivselt plaanitust suurem laenuportfelli ja intressitulude kasv. Kuigi klientide aktiivsus jäi üldiselt aasta algusele omaselt madalamaks, oli mõnede toodete kasutamine rekordiline. Laenuportfelli kvaliteet on püsinud oodatust tugevamal tasemel, allahindlusi tehti ettevaatavalt makromajanduse stsenaariume arvestades.

LHV Panga klientide arv kasvas kvartaliga 10 500 võrra. Klientide aktiivsus arvelduste ja pangakaartide kasutamise osas oli eelmisest kvartalist madalam, kuid kõrge näiteks kodulaenude ja ettevõtetele antavate mikrolaenude osas. Seejuures kodulaenude aktiivse refinantseerimise taustal oli märts LHV kodulaenu jaoks rekordkuu. Kvartaliga kasvas jaelaenude portfell 30 miljoni euro võrra. LHV Panga ettevõtete laenude maht suurenes I kvartalis 37 miljoni euro võrra. Laenunõudlus on pangagrupi sõnul kasvamas.

Hoiused kasvavad

Endiselt on panga üldine fookus hoiuste kaasamisel. Muu hulgas tõi LHV Pank klientide jaoks turule uue kogumistoote LHV Kogumiskonto, millega on võimalik teenida 2% intressi rahalt, mida soovi korral saab kohe kasutada. LHV Panga tavaklientide hoiused kasvasid kvartaliga 121 miljoni euro võrra, finantsvahendajate hoiused 38 miljoni euro võrra, platvormidelt kaasatud hoiused vähenesid 23 miljoni euro võrra. Nõudmiseni hoiused kasvasid 37 miljoni euro võrra, samal ajal kui tähtajaliste hoiuste maht suurenes 100 miljoni euro võrra.

Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank on nüüdsest iseseisvalt finantseeritud, kui maksis sõsarpangale tagasi 66 miljoni eurose laenu. Ühtlasi käivitas LHV Bank edukalt hoiuste kaasamise kolmandal platvormil – Hargreaves Lansdown. Kokku on nüüdseks kaasatud hoiuseid üle 4000 hoiustajalt, märgib LHV.

LHV Banki fookuses on laenuportfelli kasvatamine maaklerite võrgustiku kaudu ja laenuhaldurite arvu kahekordistamise esimese poolaasta jooksul. Märtsi lõpuks oli laenuportfell kasvanud 95 miljoni euroni ning krediidikomitee poolt heaks kiidetud veel 79 miljoni euro väärtuses väljastamata laene. Töös on ka jaepanganduse pakkumise arendamine koos uue kodulehe ja mobiilipangaga. Kvartali jooksul näitasid aktiivsust finantsvahendajatest kliendid, segmendi maksete mahud olid ajalooliselt kõrgeimal tasemel.

I kvartalil jõudis lõpule Euroopa Keskpanga poolt läbi viidud varade kvaliteedi hindamine, mille LHV edukalt läbis. Märtsis toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta eelmise aasta eest aktsionäridele rekordiline dividend 13 senti aktsia kohta. Dividendid maksti välja 12. aprillil.