Planeeritav ala asub Hiiumaa vallas Õngu külas, kus tihedam asustus on planeeringualast ca 3 km kaugusel. Lähimad majapidamised (üks püsielanikega, teine suvila) asuvad linnulennult ca 900 m kaugusel. Tegemist on hõredalt asustatud piirkonnaga, mis ongi perspektiivse puhkekoha eesmärgiks – anda oma külastajatele võimalus igapäevaelust välja lülituda ilma mistahes väliste segajateta.