Eelmisel aastal hakkas kehtima seadusemuudatus, mis ütles, et kui majandusaasta aruannet tähtajaks ei esita, siis ettevõtte tegevus sundlõpetatakse ehk kustutatakse äriregistrist. Registripidaja Tartu maakohtu registriosakond ei ole end seda nõuet järgides väga tagasi hoidnud. See on osutunud väga tõhusaks vahendiks, et puhastada äriregister juba elutegevuse lõpetanud ettevõtetest. Pärast hoiatusteateid, millele ettevõtted ei ole reageerinud, on järgnenud kümnete tuhandete ettevõtete sundlõpetamine ehk registrist kustutamine. Suur osa neist ettevõtetest on juba mahajäetud ning seisavad lihtsalt ilma aktiivse tegevuseta registris.

Tartu kohtute pressiesindaja Siim Saaviku andmetel oli märtsi lõpuks 2022. aasta majandusaruande esitamata jätmise tõttu äriregistrist kustutatud 25 731 ettevõtet. Aktsioon ei ole veel lõppenud. Märtsi lõpus oli menetluses veel 2399 juriidilist isikut, kes olid saanud kustutamiskohustuse.