Reklaamituru suurtegijad viivad Euroopast välja sadu miljoneid eurosid. Pole saladus, et ka Eestist kaovad miljonid eurod võimalikku maksutulu. Kantar Emori kogutud andmete põhjal liikus 2022. aastal 13 suurema agentuuri vahendusel Eestist välja lisaks kohalikule internetireklaamituru rahale 23,7 miljonit eurot reklaamiraha. Võrreldes 2021. aastaga on Google’isse ja Facebooki panustatud Eesti reklaamiraha kasvanud 10%.

Rahalistes mahtudes tähendab see, et Google’isse ja YouTube’i liikus vahendajate kaudu 2022. aastal 13,28 miljonit eurot ning Facebooki ja Instagrami 9,75 miljonit eurot. Tänaseks ehk 2024. aasta kevadeks on need summad eeldatavasti juba mitmekordistunud.