LHV ja Kantar Emor uurisid jaanuaris, millised teemad on praeguses majanduskeskkonnas Eesti elanike jaoks rahaga seonduvalt kõige olulisemad. Eesti elanikest 55% jaoks on oluline teema kõrged hinnad ning 44% jaoks sissetuleku suurus, selgub uuringust.

Kõige enam teevad kõrged hinnad muret inimestele vanuserühmas 35–49, kellest 60% peavad seda enda või enda pere jaoks oluliseks teemaks. Sissetuleku suurus on aga eelkõige kaalukas vanuserühmas 18–24, kellest 55% peab seda oluliseks.

Eesti inimeste jaoks oluline rahaga seonduv teema on ka inflatsioon: 27% inimestest muretsevad, et inflatsioon vähendab nende säästude väärtust. Kõige kaalukam on see vanusegrupis 65–74, kellest 39% peab inflatsiooni mõju säästudele oluliseks.

Peegeldab viimaste aastate arenguid

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul peegeldab statistika viimastel aastatel majanduses toimunud arenguid. „Oleme viimastel aastatel seisnud silmitsi nii inflatsiooni kui ka majanduslangusega, mis on arusaadavalt pannud majapidamised keerulisemasse olukorda. Siiski on näha, et Eesti inimesed on enda kohustuste osas väga vastutustundlikud, sest laenuvõlgnevuste tase on madal,“ sõnas Goroško.

Küsitlusele vastanutest 21% märkisid, et nende jaoks on olulised pere-eelarve küsimused või raha lõppemine enne palgapäeva. Kõige kaalukam on see vanuserühmas 35–49, kellest 28% märkisid selle oluliseks. Samuti näitavad tulemused, et 20% Eesti inimeste jaoks on oluline tulevase pensioni suurus ning sama suure osakaalu jaoks ka riigimaksud.

Eesti elanike jaoks on oluline teema ka säästud: 18% vastanutest märkisid, et mõtlevad sellele, et nende säästupuhver on ootamatuste tarbeks väike. See on aktuaalne eelkõige vanuserühmades 18–24 ning 25–34, kus teemat peavad oluliseks vastavalt 24% ja 23% inimestest.

Rahatarkus võiks veelgi suurem teema olla

„Uuringu tulemused näitavad selgelt, et rahatarkus on meie ühiskonnas oluline teema ning teave võiks jõuda veelgi rohkemate inimesteni – selle nimel teeb pingutusi ka finantssektor. Üks võimalus rahatarkuse kogumisega alustamiseks on tutvuda materjalidega, mida pangad pakuvad: näiteks podcast’id, seminarid või kokkuvõtlikku infot pakkuvad kodulehed,“ sõnas Goroško.

Uuringu viis läbi Kantar Emor LHV tellimusel. Kokku vastas küsitlusele 1093 inimest.​ Rahaga seonduvatest teemadest sai vastaja valida kuni kolm erinevat varianti.