Finantsvabaduse eesmärki pole Lindpere endale seadnud, kuid tootlust vaatab ta sellegipoolest. „Selleks et hinnata, kui palju on vaja investeerida, et dividendi või rahavoog pensionipõlves piisav oleks. Mu arvamus on, et ma peaksin suutma ise piisavalt palju investeerida, et see kataks mõnusa elu ära. Mõnusa elu definitsioon ajas varieerub,“ ütles Lindpere.

Lindpere arusaama järgi tasub tööd teha alal, mis meeldib ning investeerimine pakub selle kõrval täiendavat võimalust nii elujärje kindlustamiseks kui ka elustiili ning intellektuaalsete huvide toetamiseks. Ehk investeerimist võib tema sõnul vaadata laiemalt kui ainult läbi raha teenimise. Investeerimisel on ka moraalne mõõde.