„Piiratud ei ole, millises valdkonnas või erialal tööd teha,“ ütleb Radik. „Näiteks võid minna külalisprofessoriks ülikooli või teha mõnepäevaseid tööampse GoWorkaBiti keskkonnas.“

„Tööamps on pigem juhuslik ja erandlik töötamine, mitte pikalt ette planeeritud töö,“ sõnab Radik. Seejuures on tähtis, et inimene annaks ise töötukassale töötamisest teada – seda saab teha kas e-töötukassa kaudu, e-kirja või telefoni teel. Teates peaksid mainima ära, kui kaua plaanid tööd teha ja mis on tasu.