Praeguseks on ametile esitatud 730 000 deklaratsiooni ja 97% nendest läbi e-teenuste keskkonna e-MTA. Enammakstud tulumaksu on tänaseks inimestele tagastatud 206 miljonit eurot, juurde maksmisele kuulub 52 miljonit eurot.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama kõik füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d), samuti kõik inimesed, kes teenisid 2023. aastal kasu väärtpaberite müügist, on teinud investeerimiskontole sissemakseid või väljamakseid, on teeninud palka või saanud dividende välismaalt või teeninud tulu platvormide vahendusel, kas müües seal kaupu või teenuseid.

Sel aastal mõni soodustus viimast korda

Samuti tuleb tuludeklaratsioon esitada kõigil neil, kellel on õigus maksusoodustustele ning soov neid kasutada. Tänavu on inimestel viimast korda võimalik oma maksustatavast tulust maha arvata eluasemelaenu intresse, samuti on viimast korda on võimalik saada täiendavat maksuvabatulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest ja abikaasadel võimalik oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile.

FIE-d peavad esitama tuludeklaratsiooni põhivormi A ja vormi E kõikidel juhtudel, olenemata sellest, kas või kui palju ettevõtlusest tulu saadi. Juhul, kui ettevõtlustulu ei saadud, esitatakse E-vorm nullidega. Deklaratsiooni esitamise kohustus on ka juhul, kui ettevõtlus aasta sees katkestati või lõpetati.

Enammakstud tulumaks tagastatakse 1. oktoobriks

Kui tuludeklaratsioon on esitatud, tuleks e-MTAs jälgida oma personaalset tuludeklaratsiooni juures olevat infolehekülge, kus näeb informatsiooni oma deklaratsiooni esmase kontrolli tulemuste kohta ning saab vajaduse korral esitada lisadokumente, kus ametil neid vaja peaks minema.

Kogu enammakstud tulumaks tagastatakse deklaratsioonis märgitud pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks. Samaks kuupäevaks tuleb tasuda juurdemaksmisele kuuluv maksusumma.