Maamaksu tasumiseks on 2024. aastal kaks tähtaega – 1. aprill ja 1. oktoober.

Kuni 64-eurone maamaks ühe kohaliku omavalitsuse piires asuvalt maalt tuleb tasuda 1. aprilliks.

Kui maamaksusumma ületab 64 eurot, siis tuleb tasuda

– 1. aprilliks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot;

– hiljemalt 1. oktoobriks ülejäänud osa maamaksusummast.

NB! Kui tasute maamaksu enne tasumise tähtpäeva, siis on see summa kuni tasumise tähtpäevani Teie e-MTA ettemaksukontol. Maamaksu on kõige mugavam tasuda e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril. Maksu- ja tolliamet väljastab maamaksuteate isikule, kes on 1. jaanuari seisuga maa omanik või kasutaja.

Maksust

Kui maa omandatakse või maa kasutusõigus tekib aasta keskel, siis säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu tasumise kohustus aasta lõpuni. Uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Maamaksuteade väljastatakse hiljemalt 15. veebruariks.

Kui maamaksusumma ühe omavalitsuse piires kokku on vähem kui 5 eurot, siis maamaksuteadet ei väljastata ning maamaksu tasuma ei pea.

Maksu- ja tolliamet arvutab tasumisele kuuluva maamaksu summa riiklike allikaregistrite andmete alusel. Kohalik omavalitsus on kohustatud kontrollima maamaksu infosüsteemi andmete õigsust ja vajaduse korral andmed parandama või neid täiendama. Maksustatava maa andmete ja maamaksumäärade küsimustes tuleb pöörduda maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.

Kui esialgset maamaksuteadet on vaja ebatäpsete andmete tõttu muuta, siis väljastab MTA uue maamaksuteate ning annab maamaksusumma esimese osa tasumiseks aega vähemalt 30 kalendripäeva uue maksuteate väljastamisest. Näiteks kui maksuteadet muudetakse 25.03.2024, siis on uueks maksu tasumise tähtajaks 24.04.2024.