Eesti start-up H2Electro ja Enefit Solutions alustavad koostööd vesiniku tootmise jaoks vajaliku seadme ehk elektrolüüseri arendamiseks. Elektrolüüseri otstarve on lõhustada elektri abil veemolekule vesinikuks ja hapnikuks.

H2Electro arendab tahkeoksiid elektrolüüsi rakke ning aastal 2024 on ettevõte jõudnud tehnoloogia laboratoorse katsetamise faasist päriselu rakendamise etappi. Eesti Energia tehnoloogia arenduse eest vastutav Enefit Solutions loob rakke ümbritsevad vajalikud süsteemid, mis koos H2Electro poolt toodetud komponentidega moodustavad elektrolüüseri. Kui esmalt hakatakse katsetama väikesemahulisi elektrolüüsi rakke, siis edaspidi on võimalik rakendada saadud kogemusi juba suurematel süsteemidel.

 Enefit Solutionsi juhatuse esimehe Rait Kalda sõnul on oluline arendada teenuseid, et olla energiasektorile ja teistele tööstusettevõtetele toeks roheteekonna sõlmpunktides: „Näeme vesiniktehnoloogias lahendust mitmele tänapäeva energiamaailma ning keemiatööstuse probleemile ning meil on huvi panustada oma teadmistega tuleviku tehnoloogiate arendamisse ning seeläbi laiendada ka enda kompetentsi. Meie ambitsioon on olla klientidele kindlaks partneriks vesiniktehnoloogia, elektrolüüserite ja salvestite valdkonnas. Kindlasti võidavad sellest koostööprojektist kõik Eesti ettevõtted, kes täna otsivad võimalusi rohevesiniku tootmiseks ja energia salvestamiseks.“

H2Electro tegevjuht ja asutaja Henrik Hal tõi välja, et täna sõltuvad Eesti ettevõtted välismaal toodetud elektrolüüseritest ning kodumaine tehnoloogia nende tootmiseks puudub. Samuti kaasnevad olemasolevate tehnoloogiatega vesiniku muundamisel ja salvestamisel märkimisväärsed kaod ning lahendamata on jaotuse ja hoiustamisega seotud küsimused.

„Hindan kõrgelt algavat koostööd Enefit Solutions ja H2Electro vahel. Meie toote järgi on nii Euroopa Liidus kui ka Aasias suur huvi, kuid lõpptoote pakkujana on meil suurem tõenäosus konkurentsis püsida. Saades Eestis kohapeal tugeva partneriga lõpptoodet arendada ja ehitada, annab see operatiivsuse ja ajalise kokkuhoiu. Samuti annab koduturul suurpartneri olemasolu omakorda kindlustunde ka välisturgudel,“ sõnas Hal.

Hal lisas, et nende poolt arendataval seadmel on paljude teiste lahenduste ees eelised, kuna just kõrgtemperatuurse seadme abil on võimalik toota vesinikku suurima efektiivsusega

Selle aasta juunis valmib H2Electro piloot-tootmine lõppseadistustega ning juulis on plaanis alustada üksikelementide esialgset poolautomaatset tootmist.