Ettevõtte tulud kasvasid mullusega miljoni euro võrra. Panga sõnul seda peamiselt suuremate intressitulude toel, mis on tingitud eelkõige suurematest tuludest seoses Euroopa Keskpanga tõstetud intressimääradega.

„Meie kliendid on kõrge intressikeskkonnaga kohanenud ja võlgnevuste tase on ajaloolises võrdluses väga madal. See kinnitab, et meie konservatiivne laenude väljastamise põhimõte on ennast õigustanud,“ sõnas Swedbank ASi juht Olavi Lepp.

Swedbank AS-i eraklientide laenumahud kasvasid aastaga 5 protsenti ja äriklientide omad 6 protsenti. Hoiused kasvasid 2 protsendi võrra. Aasta esimese kolme kuuga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 211 miljonit eurot ja ettevõtetele 226 miljonit eurot.

Üks Eesti suurim tööjõumaksude maksja

Panga puhas intressitulu kasvas kaheksa miljoni euro võrra, kus kasvu toetasid suurem laenuportfell ja euribori toel kasvanud intressid.

Väiksemad kaartide ja maksetega seotud tulud vähendasid puhast teenustasutulu ühe miljoni euro võrra. Samas klientide kaartide käive kasvas.

2024. aasta esimeses kvartalis maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 16,9 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid.

2024. aasta esimeses kvartalis maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 18 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu. Märtsis väljamakstud dividendide eest maksti aprillis täiendavalt 20 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu.