Välismaalaste seadus näeb ette, et välistööjõudu palgates tuleb korrutada selle valdkonna keskmine palk koefitsiendiga 0,8. Alla saadud summa ei tohi palgatud töötajatele töötasu maksta. Jõhvi ettevõte palkas ukrainlased 2022. aastal ning neile maksti alla 700 eurot kuus, kuigi seaduse kohaselt oleksid töötajad pidanud saama 1162 eurost kuupalka. Ukrainlased töötasid veoautojuhtidena.

Politsei trahvis firmat 12 000 euro suuruse trahviga. Ettevõte esitas Viru Maakohtule kaebuse, sest ei nõustnud trahvi suuruse ja selle maksmisega. Kohtulahendi kohaselt kirjutas ettevõtte esindaja kohtule esitatud kaebuses, et maksis töötajatele ettenähtud miinimumpalka. Firma nõustus maksma rahatrahvi summas 3000 eurot, mitte rohkem.

Esindaja esitas kohtule veel rida erinevaid kaebusi, mis aga järgmises kohtuastmes enam vett ei pidanud.

Lõpuks jäi kohtuvaidluses kaotajaks ikkagi ettevõte ise, kel ei õnnestunud end trahvi maksmise kohustusest välja vingerdada. Kehtima jäi algne trahv, milleks oli 12 000 eurot.