Vastavalt Euroopa Liidu eelarvepoliitikate reeglitele tuleb igal liikmesriigis kord aastas, hiljemalt 30. aprilliks esitada Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule oma eelarveplaanid ehk peene nimega stabiilsusprogramm.

Säärase dokumendi esitamine on vajalik, et Euroopa Komisjon ja Nõukogu saaksid anda Eestile enne järgmise aasta riigieelarve koostamist tagasisidet ja eelarvepoliitilisi soovitusi. Ehkki Euroopas hakatakse liikmesriikide plaane hindama mais ja juunis, on juba ette teada, et Eesti riigieelarvega on seis hapumast hapum: rahandusministeerium kevadprognoos näitab praegu seadustatud meetmetega järgmise aasta nominaalseks puudujäägiks 5,3 protsenti. Euroopa eelarvereeglid lubavad aga kuni 3-protsendilist defitsiiti.