"Nii täitev- kui ka seadusandlik võim peab hea seisma Eesti ettevõtjate ja Eestis tegutseva ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime eest ja antud juhtum on ju selline, kus Eestis on vahelduseks ka mõni ettevõte, kelle huvide eest maailmas seista, see on ju ainult mõistlik," ütles Michal ERR-ile.

Väljaanne Euractiv kirjutas sel nädalal, et Bolt üritas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kaudu teha aktiivset lobitööd, et Eesti oleks platvormitöö direktiivi vastu ning leiaks sellele seisukohale toetajaid ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide hulgast.

Michal lisas, et loomulikult tuleb huvide eest seistes reegleid järgida.

„Loomulikult tuleb järgida erinevaid reegleid, kaasa arvatud avalike huvide eest seismise reegleid, mis tähendab seda, et erinevad lobikohtumised ja muud sammud peavad olema korrakohaselt tähistatud. Aga mis mulle selle arutelu juures on tundunud veidi kummastav, et justkui pannakse pahaks seda, et keegi seisab oma huvide eest. See on muuseas kapitalismis täiesti normaalne ja Eestis ei maksaks ka liiga kriitiline olla, kui meil on mõni ettevõte, kes oma huvide eest seisab,“ lausus ta.

Platvormitöö direktiivi arutelu peaks samas jääma poliitikute pidada, möönis Michal. „Aga selle juures ei maksa heituda, kui osapooled oma sisendi annavad. Meie valdkonnas on see praktiliselt igapäevane, on see energeetika, on see taristuehitus, me alati suhtleme turuosalisega,“ ütles ta.

Michal soovitas poliitikute vaidluse ja ettevõtete eest seismise lahus hoida.