Direktiivi eesmärk on tagada, et platvormitöötajatega sõlmitaks õiged ja õiglased töölepingud, sest praegu jääb 5,5 miljonit platvormitöötajat vale tööseisundi määratluse tõttu ilma lepingulistest ja sotsiaalsetest hüvedest, millele neil võiks olla õigus. Liikmesriigid peavad tagama, et platvormitöö tegijat peetakse edaspidi vaikimisi ettevõtte töötajaks, mitte füüsilisest isikust ettevõtjaks.

Wolti Baltikumi kommunikatsioonijuht Piret Pert sõnas Delfi Ärilehele, et nad näevad vastuvõetud direktiivis võimalust jätkata liikmesriikide tasemel platvormitöösse kauaoodatud selguse loomist.