„Järgneval 3 aastal näeme oma müügituludes selget kasvu,“ ütles Modera.

„Kasvu näeme nii olemasolevatele klientidele lisateenuste müügist kui uute klientide lisandumisest. 2024 aasta kujuneb autosektori jaoks väljakutsete rohkeks kuna intressi marginaalid on endiselt kõrged ja tarbijakindlus madal. Näeme olulist paranemist autosektoris aastatel 2025 ja 2026. Viimasel paaril aastal on paljud kliendid oma autoostu otsust edasi lükanud, kuid seda ei saa teha lõputult,“ lisas ettevõte.

Arvestades erinevate autotootjate plaane ja pankade prognoose näeb Modera autosektori olulist paranemist järgnevatel aastatel. „Vastavalt plaanidele jõuame 2025 aastal müügituludes tasemeni, mis võimaldab meil oluliselt kasvatada kasumlikkust. Kuna meie tuludes kasvab olulisel määral litsentsitasude ja korduvate teenustasude proportsioon plaanime kasumlikkuse protsentuaalset kasvu aastast 2026,“ märgib ettevõte.

Teisalt lisab Modera, et tulenevalt ebaselgusest maailmamajanduses ning autosektoris toimuvatest muutustest võivad plaanid vajada olulisi korrigeerimisi.

Modera on jõudnud enda sõnul arengufaasi ettappi, kus uuteks klientideks on rahvusvahelised autotootmise ja müügiga seotud kontsernid, mis teeb klientide poolsed otsustusprotsessid varasemast pikemaks.

Ettevõte märgib, et jälgib regulaarselt ettevõtet mõjutavat autoturgu ning uuendab vastavalt sellele plaane ning informeerib sellest aktsionäre. „Moderal on tugev tooteplatvorm ning lojaalne kliendibaas, mis kasvab jooksvalt,“ märgib ettevõte.

„Oma planeerimisprotsessis võtame aluseks järgnevatel aastatel planeeritavad klientide projektid tulenevalt kliendiläbirääkimistest ning lisame planeeritavad projektide realiseerumise tõenäosused. Koostame oma pikemad plaanid ja lähtuvalt muutustest majanduskeskkonnas ning autosektoris vaatame plaane regulaarselt üle ja teeme vajalikud muudatused,“ lisab Modera börsiteates.

Alates 2024. aasta algusest on Modera aktsia First North alternatiivbörsil langenud 8% ning maksab 4,15 eurot.