Euroopa Liidus (EL) kasutatakse liikmesriikide vahel info jagamiseks ja ohtlikest toodetest teavitamiseks kiirhoiatussüsteemi Safety Gate.

„2023. aasta kohta ilmunud Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et EL-i liikmesriigid, Island, Liechtenstein ja Norra teavitasid Safety Gate’i süsteemi kaudu 3412 ohtlikust tootest. Võrdluseks: 2022. aastal oli teavitusi 2117. Samuti täheldati, et 2023. aastal saadi rohkem teateid järeltegevuste kohta: kokku 4287, mis on rohkem kui eelmisel aastal, kui teateid oli 3932,“ nentis TTJA tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Kütt.

Eestis teavitas enim ehetest

Kõige rohkem teavitati 2023. aastal kosmeetikatoodetest 32%, mänguasjadest 13% ja sõidukitest või nende osadest 12%. Enamikes ohtlikuks tunnistatud kosmeetikatoodetes leiti EL-is keelatud sünteetiline lõhnaaine BMHCA (butüülfenüülmetüülpropionaal), mis võib olla mürgine inimese immuunsüsteemile, põhjustada nahaärritust ja allergiat. Kõige sagedasemad riskitüübid olid seotud keemiliste ainete (51%) ja vigastustega (21%).

Eesti teavitas 2023. aastal Safety Gate’i süsteemi kaudu 21 ohtlikust tootest ning teiste riikide teavituste põhjal leiti ohtlikke tooteid veel lisaks 108 korral. Seega 2023. aastal leiti Eestis müügilt vähemalt 129 erinevat ohtlikku toodet. Enim teatas Eesti ehetest (33%), keemia- (29%) ja tekstiilitoodetest (14%).

„Euroopa ühisturul, kus kaubad liiguvad vabalt, peavad kõik tooted vastama Euroopa Liidu nõuetele. Turujärelevalve asutused jälgivad, et ettevõtted järgiksid neid nõudeid ja kui leitakse ohtlik toode, võib riiklik asutus selle müügi keelata või ka juba müüdud tooted tagasi nõuda.“ selgitas Baljutis-Kütt.

Hiinas valmistatud tooted

2023. aastal puudutasid umbes pooled Safety Gate’i hoiatustest Hiinas valmistatud tooteid, mis on samal tasemel võrreldes eelnevate aastatega. Euroopas oli valmistatud 39% ohtlikest toodetest (15% nendest Itaalias).

Safety Gate’i kiirhoiatussüsteem loodi 2003. aastal selleks, et takistada ohtlike toodete levikut Euroopa Liidu ja partnerriikide territooriumil ning tõhustada koostööd järelevalveasutuse vahel. Süsteem on mõeldud tarbekaupade ja professionaalses kasutuses olevate ohtlike toodete teavitamise jaoks. Nende toodete puhul esinevad riskid inimeste tervisele ja ohutusele. Safety Gate’i ei kuulu ravimid, meditsiiniseadmed, toiduained ja loomasöödad.

Kust leida infot ohtlike toodete kohta?

Info ohtlike toodete kohta avaldatakse Safety Gate’i süsteemi Safety Gate süsteemi avalikul veebilehel ja masintõlgitakse kõigi Euroopa Liidu riikide ametlikesse keeltesse.

Safety Gate’i süsteemi kõrval on võimalik TTJA tuvastatud ohtlike toodete teadetega tutvuda ameti kodulehel asuvas „Ohtlike toodete registris“. Iga toote juurde on lisatud link Safety Gate süsteemi või tootja teatele. Amet jagab ka ohtlike toodete kohta teavet oma Facebooki leheküljel.

Kui selgub, et müüdud toode on ohtlik, on kõige olulisem selle kasutamine viivitamatult lõpetada ning edasiste juhiste saamiseks võtta ühendust müüjaga.