Ettevõte selgitab, et kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam.

Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused, märgib Hepsor börsiteates.

2024. aastaks prognoosib Hepsor müügituluks 43,1 miljonit eurot, puhaskasumiks 4,5 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 2,5 miljonit eurot.

„2024. aasta I kvartalis alustasime Manufaktuuri 5 müügiga. Esimese kvartali müügitulus kajastub suures osas ka varasematel aastatel valminud projektide korterite müük ning nende projektide müük jätkub ka ülejäänud 2024. aastal. Suur osa 2024. aasta prognoositud müügitulust tuleb projektidest, mis valmivad alates 2024. aasta teisest kvartalist,“ lisas ettevõte.

Tänavuseks märksõnaks Manufaktuuri kvartal

2024. aasta oluliseks märksõnaks on Hepsori sõnul Manufaktuuri kvartal – aasta keskel valmivad uued kodud ja äripinnad Manufaktuuri 7 aadressil ning teises kvartalis algab ajaloolise Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone rekonstrueerimine kaasaegseks A energiaklassi hooneks.

„Loome Manufaktuuri kvartalisse kaasaegsete tehniliste lahendustega ajaloolist arhitektuuri esiletoova ning keskkonda väärtustava tervikliku elukeskkonna, kus on nii elu- kui äripinnad ja arvestatud on ka säästlike liikumisviisidega. Lisaks plaanime 2024. aasta jooksul alustada kahe uue projekti ehituse ja müügiga Lätis - StokOfiss 34 ärihoone (üüritav pind ca 9 000 m2) ja  Zala Jugla projekt 105 uue koduga,“ märgib arendaja.

„Kliendid ei langeta täna küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi meie projektide vastu on jätkuvalt olemas, mistõttu oleme mõõdukalt optimistlikud ning jätkame olemasolevate ja uute projektide elluviimist,“ lisas Hepsor.

Lõppenud arendusprojektid

2024. aasta esimeses kvartalis anti üle viimane korter Riia lähistel asuvas Marupe Darz projektis. Tallinnas jätkus korterite üleandmine 2022. aastal valminud Paevälja Hoovimajade projektis (3 korterit) ning 2023. aasta lõpus valminud Lilleküla Kodud projektis anti üle 1 korter. Ojakalda Kodude projektis valmis märtsis esimene maja ning alustati ka esimeste kodude üleandmisega – sõlmiti 7 asjaõiguslepingut.

Ärikinnisvara osas olulisi muudatusi ettevõtte sõnul ei toimunud. 2023. aastal Tallinnas valminud rohelise mõtteviisiga Grüne maja oli I kvartali lõpu seisuga 96% üürilepingutega kaetud, vahepeal tekkinud vakantsele pinnale tegeleb Hepsor uue üürniku leidmisega. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 osas tegeleti uute üürilepingute sõlmimise ettevalmistamisega. Vakants Büroo 113 hoones tuleneb asjaolust, et 2023 sügisel oli Hepsor ankurrentniku võlgnevuste tõttu sunnitud nendega üürilepingu lõpetama.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

2024. aasta esimeses kvartalis  oli Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga:

- Ojakalda Kodud arendusprojekti raames valmib kolm korterelamut kokku 101 korteriga Tallinnas, millest esimene maja valmis märtsis ning ülejäänud kahe maja ehituse valmimine on planeeritud 2024. aasta teise kvartalisse. Asjaõiguslepingute sõlmimine algas märtsis.

- Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2  äripinda) Tallinnas, mis valmib 2024. aasta suvel ning esimesi asjaõiguslepinguid plaanime sõlmima hakata juunis-juulis.

- Nameja Rezidence (38 korterit) Riias, mis valmib 2024. aasta kolmandas kvartalis, mil algab ka esimeste asjaõiguslepingute sõlmimine.

- Annenhof Majas (40 korterit) Riias, mille valmimine ja korterite üleandmine on planeeritud 2025. aastasse.

Võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. märts 2024 seisuga 148-le korterile (45%).

Hepsor Kanadas

Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Hepsori sõnul on kahe aastaga Kanadas üles ehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

2024. aasta esimeses kvartalis uusi investeeringuid Kanadas ei tehtud. I kvartali lõpu seisuga on Hepsoril koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut:

- Kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road, Toronto.
- 3 kinnistut Torontos aadressil 164-168 Isabella street.

Mõlemad investeeringud on soetatud maa väärindamise eesmärgiga, mis võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat.