Eesti on kultuuri- ja spordivaldkonda suunatava eelarveraha osakaalu poolest Euroopas esimeste seas, kuid eelarve defitsiidi tingimustes ei pruugi riiklik rahastus edaspidi oluliselt kasvada.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov tõi välja, et koostöös riigi ja valdkonna ekspertidega analüüsib keskus erinevaid arenguteid, milliseks kultuuri- ja spordivaldkonda eraraha kaasamine võiks edaspidi kujuneda. „Võrreldes näiteks Põhjamaadega on Eestis veel väga vähe kultuuri ja spordi toetuseks annetavaid ettevõtteid ning meie eesmärk on mõista, milline on peidus olev potentsiaal ja mida oleks vaja, et see valla päästa,“ ütles Danilov.

Summa võiks olla ligi miljard eurot aastas

Eesti ettevõtetel on võimalik tulumaksuvabalt annetada ligikaudu miljard eurot aastas, kuid tulumaksuvabastus pole seni piisavat mõju avaldanud. Näiteks 2022. aastal annetati tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuuluvatele kultuuri- ja spordivaldkonna asutustele vaid 4 miljonit eurot.

Arenguseire Keskus tõi hiljuti valminud lühiraportis „Eraraha kaasamise stsenaariumid kultuuri- ja spordivaldkonnas“ välja, et kui praeguse poole protsendi asemel teeks kultuuri- ja spordivaldkonnale annetusi kolm protsenti Eesti ettevõtetest, laekuks valdkonda mitukümmend miljonit lisaraha. „Küsimus on aga, kuidas selleni jõuda? Annetusi tegevate ettevõtete ringi laienemine ei pruugi toimuda iseenesest, vaid võib vajada stimuleerivaid meetmeid, näiteks ettevõtete annetuste võimendamist riigi rahaga,“ lisas Danilov.

Arenguseire Keskus on uurimissuuna „Eraraha kaasamise tulevik kultuuri- ja spordivaldkonnas“ raames välja töötanud kultuuri- ja spordivaldkonda eraraha kaasamise kalkulaatori, mis lubab hinnata valdkonda laekuva eraraha mahtu lähtuvalt ettevõtete ja füüsiliste isikute annetuskäitumisest ning kaasnevat mõju riigi tuludele ja kuludele.

Seminar teisipäeval kl 15.30

Arenguseire Keskuse veebiseminar „Annetuskultuuri tulevik Eestis: kas annetustega annab täita riigieelarve auke?“ toimub teisipäeval, 30. aprillil kell 15.30–17.

Veebiseminaril esinevad mõttekoja Praxis juhataja Urmo Kübar, kes teeb ülevaate Eesti annetuskultuurist, ning Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane, kes räägib eraraha kaasamise stsenaariumidest kultuuri- ja spordivaldkonnas. Teemat kommenteerivad kultuuriminister Heidy Purga, Swedbanki toetustegevuste juht Kärt Kaasik-Kepler ning Riigikogu liikmed Tanel Tein ja Kadri Tali (Eesti 200). Arutelu juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Arenguseire Keskuse uurimissuunas „Eraraha kaasamise tulevik kultuuri- ja spordivaldkonnas“ käsitletakse kultuuri- ja spordivaldkonnale annetamist mõjutavaid tegureid ja trende, sealhulgas nende võimalikke arenguid tulevikus.