Ekspress Grupi 2024. aasta I kvartali müügitulu ulatus 16,2 miljoni euroni, kulumieelne kasum ehk EBITDA 0,4 miljoni euroni ja puhaskahjum 1,2 miljoni euroni. Digitulud kasvasid 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid märtsi lõpus 84% kontserni kogukäibest.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul mõjutas kontserni kvartalitulemusi enim ootuspärane sesoonsus, mille tulemusena on ettevõtte kasumlikkus igal aastal I kvartalis alati suurima surve all. „Teisalt andis tänavu I kvartali reklaamituludes tunda nõrgast majanduskeskkonnast tingitud madalam nõudlus, mida võimendas valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalitesse,“ märkis Rüütsalu.

Ekspress Grupi müügitulu ulatus I kvartalis 16,2 miljoni euroni, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3%. Müügitulu languse põhjusteks on ka eelmise aasta kõrge võrdlusbaas: 2023. aasta I kvartalis toimusid nii Leedus kui Eestis parlamendivalimised, mis andsid reklaamituludesse täiendava kasvu. „Tänavu langevad valimised Balti riikides teise ja kolmandasse kvartalisse, mistõttu ootame mõju müügitulule hiljem. Samas mängib aastases võrdluses rolli ka Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru kahanemine, mille mõju tunneme enim Eestis. See avaldab I kvartali tulemustes mõju ka EBITDA-le. Reklaamikäibe vähenemist kompenseerib ka piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv ning digitellimuste tulu suurenemine,“ lausus Rüütsalu.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 0,4 miljonit eurot, vähenedes 62%. Kuigi üldisest majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru languse ja sisendkulude kasvusurve foonil langes kvartaalne kasumlikkus, on 12. kuulise jooksva perioodi arvestuses kontserni kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni 0,1 miljoni euro võrra kasvanud.

2024. aasta I kvartali puhaskahjumiks kujunes 1,2 miljonit eurot, mis on 67% suurem võrreldes eelmise aastaga. Puhaskahjumi suurenemist mõjutavad peamiselt ka seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

Aastases võrdluses sai Ekspress Grupp Balti riikides juurde ligi 50 000 digitellimust ehk 31% rohkem kui eelmise aasta märtsi lõpus. Digitellimuste koguhulk ulatus 2024. aasta märtsi lõpus 211 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. „Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste eesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale,“ lisas Rüütsalu.

Ekspress Grupp hindab ettevõtte likviidsust jätkuvalt heaks. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 31. märtsi 2024 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 8,8 miljonit eurot (31.03.2023: 7,3 miljonit eurot). 3. mail 2024. aastal toimuval korralisel aktsionäride üldkoosolekul tuleb hääletamisele kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt makstakse aktsionäridele korralist dividendi 6 euro senti aktsia kohta kokku 1,8 miljoni euro väärtuses.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.