SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang tõdes, et sel kevadel läbiviidud uuring kinnitas panga statistikat, et enamik uutest kodudest ostetakse pangalaenu abiga. „Uuringust selgus, et enam kui kolmveerand ehk 79% vastanutest plaanivad uue kodu soetada pangalaenu abiga, 53% plaanivad kodu ostmiseks kasutada isiklikke sääste ning 11% tõid välja, et kodu ostuks võetakse laenu sugulastelt või sõpradelt,“ tõi Hallang välja.

Oma kodu soetamiseks on inimestel tema sõnul üsnagi erinevad võimalused. „Samal ajal, kui viiendik (21%) vastanutest tõid välja, et neil on oma kodu ostmiseks võimalik kulutada üle 200 000 euro, on peaaegu sama palju (19%) ka neid, kellel on uue kodu soetamiseks vähem kui 30 000 eurot,“ tõdes Hallang. 30% vastanutest märkisid, et neil on uue kodu soetamiseks võimalik välja käia 100 000–200 000 eurot. Hallang tõi võrdlusena kõrvale maa-ameti statistika, mille järgi keskmise kodu hind Tallinnas (korter 53m2) on täna veidi üle 150 000 euro.

Uuringu järgi peavad Eesti inimesed kodu valides kõige olulisemaks selle asukohta, selle tõi välja suisa 71% inimestest. 46% vastanutest hindas kodu juures olulisimaks energiatõhusust ja 40% tõid välja, et kodu peaks asuma rohelises ja puhtas looduskeskkonnas ning 35% peab oluliseks parkimiskoha olemasolu. 15% vastanutest tõid välja koolide ja lasteaedade läheduse olulisuse.

SEB tarbijauuring toimus 2024. aasta märtsi lõpust aprilli alguseni ning uuringu viis läbi uuringufirma Norstat. Uuringus osales 1000 Eestis elavat inimest vanuses 18–74 aastat.