Majandusaasta aruande saab esitada registrile elektrooniliselt e-äriregistri portaali või notari kaudu. Justiitsministeerium soovitab aruande esitamisel üle kontrollida ka registrisse kantud andmete õigsuse, kas juhatuse liikmete volitused kehtivad ja tegelike kasusaajate andmed on õiged.

„Õigel ajal ja korrektselt esitatud aruanne suurendab ühingu usaldusväärsust ning annab teavet ettevõtte majandusliku olukorra ja jätkusuutlikkuse kohta. See on vajalik eelkõige äriühingu juhtkonnale, kui ka teistele huvitatud osapooltele,“ selgitas justiitsminister Madis Timpson ning lisas: „Veelgi enam, tähtajaks esitatud aruanded tagavad ka läbipaistva, usaldusväärse ja konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna ning aitavad kaasa majanduse terviklikule arengule.“

Kohustuse õigel ajal täitmata jätmisel võib registripidaja alustada aruandluskohustuse täitmiseks juriidilise isiku kustutamist või trahvimist. Registrist kustutatakse vaid need aruande esitamata jätnud juriidilised isikud, kellel pole registrist nähtavat vara, pooleli olevaid menetlusi ega maksuvõlgu.

Kandeavaldusega võib osaühing taotleda registrist enda kustutamist, kui osaühing ei ole tegevust alustanud ning seda kinnitavad kõik juhatuse liikmed ja kõik osanikud.