Kliimaminister Kristen Michali sõnul on investeeringute eesmärk muuta rongiliiklus veelgi keskkonnasõbralikumaks ning tõsta selle kasutajate hulka. „Reisijate arvu kasvuks peab teenus olema mugav ja kiire ning taristu heas korras. Tehtavad investeeringud võimaldavad tõsta tulevikus reisirongide sõidukiirust kuni 160 km/h ning võtta kasutusele taktipõhise liikumisgraafikuga reisirongiliiklus,“ sõnas minister.

Eraldatavast 68 miljonist eurost suunatakse 48 miljonit eurot Tallinna–Tartu, Tapa–Narva ja Lagedi–Muuga raudteelõikude elektrifitseerimiseks. Kuus miljonit eurot eraldatakse Tartu–Valga raudteelõigul kurvide õgvendamiseks ja Palupera–Keeni raudteelõigu rekonstrueerimiseks. Kiltsi–Vägeva raudteelõigu rekonstrueerimiseks ning Tapa–Tartu lõigul ooteplatvormide pikendamiseks ja tunnelite rajamiseks eraldatakse 14 miljonit eurot. Tegevusi rahastatakse CO2 vahenditest.

Lisaks otsustati mullu eraldada riigieelarve ja Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest umbes 236 miljonit eurot Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudteeliinide elektrifitseerimiseks ning ca 83 miljonit eurot kurvide õgvendamiseks ja raudtee remondiks Tallinna–Tartu–Koidula ja Tapa–Narva liinidel.

Süsihappegaasi heitkoguste vähendamiseks on otsustatud elektrifitseerida Eesti Raudtee Tallinn–Tartu ja Tapa–Narva raudteeliinidel ligi 500 kilomeetri ulatuses raudteed.