Kuna emissiooni esialgne maht 2 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 2,34 miljoni euroni. Inbanki juhatus kinnitas esmaspäeval, 22. aprillil 2024 emissiooni lõpliku jaotuse, mille kohaselt jaotatakse kokku 30 investorile 234 võlakirja, nimiväärtusega 10 000 eurot.

Võlakirjade jaotamisel eelistati Inbanki aktsionäre ja töötajaid, kelle poolt esitatud märkimiskorraldused rahuldati täies mahus. Teistele investoritele jaotati 75% nende märgitud mahust.

Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei pakutud neid avalikult ning pakkumine suunati üksnes valitud investoritele. Kapitali kaasamise eesmärk on tugevdada Inbanki omavahendite positsiooni ning katta Inbankile kehtestatud kapitalinõudeid.

Võlakirjade intressimäär on 10% aastas ja intressi makstakse kvartaalselt.

AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Finantsinspektsioonilt loa saamise korral on Inbankil õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates viie aasta möödudes emiteerimisest.