Pakkumine toimub perioodil 2. mai - 17. mai kuni kell 15:30. Arveldamine toimub 22. mail.

Võlakirjade lunastustähtaeg on 10 aastat ja lunastustähtpäev on 22. mai 2034. Võlakirjade tingimuste kohaselt on pangal õigus lunastada võlakirju ennetähtaegselt igal ajal pärast 5 aasta möödumist emiteerimise kuupäevast, teavitades võlakirjaomanikke vähemalt 30 päeva ette.

Võlakirjade emiteerimise eesmärk on täita järelevalveasutuse poolt pangale kehtestatud omavahendite ja kohustuste (MREL) miinimumnõue.

Teiseks poolaastaks plaanib pank 250 miljoni eurost võlakirjaemisiooni, mille eesmärk on refinantseerida 2021. aastal välja antud võlakirjad mahus 210 miljonit eurot.