Palun kirjeldage oma erialast tegevust pärast 2022. aasta 24. veebruari. Kui palju see muutus ja millised on teie suurimad erialased edulood?

Ukraina ülemraada tervishoiu-, meditsiiniabi- ja tervisekindlustuskomitee esimehena usun, et meie suurim saavutus täiemõõdulise sõja algusest on Ukraina tervishoiusüsteemi kindla toimimise tagamine.

2019. aastal, Ukraina ülemraada üheksanda koosseisu ametiaja alguses jätkasime riigis tervishoiureformi. Sellest ajast alates oleme muutnud rahastamise põhimõtteid ja üle läinud mudelile „raha järgneb patsiendile“, oleme toonud esmatasandi ja eriarstiabi ühtsesse tervishoiuruumi ning digiteerinud meditsiinilised andmed. Tänu nendele meetmetele anti patsientidele juurdepääs meditsiiniteenustele isegi siis, kui vaenlane tervishoiuasutusi pidevalt ründas.

Sõjategevusest hoolimata on Ukraina, nagu president Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, täitnud kõik vajalikud kohustused Euroopa Liiduga ühinemiseks läbirääkimiste alustamiseks. Meie komitee algatatud õigusaktide tulemusena on tervishoiusektor praegu ellu viinud 78% EL-i assotsieerumislepingust: nimelt meditsiinitoodete seadusandluse, mis kehtestab Euroopa normid meditsiinitoodete ringlusele, doonorvere ja verekomponentide ohutusele ja kvaliteedile, tervishoiusüsteemile, elundite siirdamisele ja tubakatoodete kontrollile.

Parlament on vastu võtnud ka tähtsa õigusakti telemeditsiini kohta, mis suurendab meditsiiniteenuste kättesaadavust sõjaaja tingimustes, ning meditsiinilise kanepi kohta, mis võimaldab sõjaväelastel tarvitada arsti ettekirjutuse alusel meditsiinilisel kanepil põhinevat ravimit valu leevendamiseks.

Tasub mainida, et vaenutegevuse tingimustes jätkame me oma plaanide ja kavatsuste elluviimist. Näiteks on käivitatud president Volodõmõr Zelenskõi algatatud vastsündinute sõeluuringuprojekt. Selle eesmärk on parandada vastsündinute pärilike haiguste uurimist. Enne seda projekti uuriti kõigi laste proove nelja harvikhaiguse suhtes, aga nüüd uuritakse neid 21 haiguse suhtes. See võimaldab alustada ravi staadiumis, kui lapse organism ei ole veel pöördumatuid muutusi läbinud.

Täiemõõdulise sõja algusest saadik on kõigi ukrainlaste elu dramaatiliselt muutunud, enamik minu kaaskodanikke teeb kõik riigi aitamiseks võitluses vaenlase vastu. Meie meeskond teeb peale otsese parlamenditöö ka vabatahtlikutööd: me varustame sõjaväeüksusi meditsiinivahendite, droonide, generaatorite ja palju muuga. Parlamenditööst vabal ajal aitan ma vabatahtlikuna rahvuskaardi Burevi brigaadi meditsiiniüksust.

Millistes sektorites vajab Ukraina praegu kõige rohkem investeeringuid?

Minu kui ülemraada tervishoiukomitee esimehe jaoks jääb tervishoiusektor prioriteediks.

Tervishoiuministeeriumi andmetel on täiemõõdulise sõja algusest kahjustada saanud 1581 tervishoiuasutust ja 210 maatasa tehtud. Maailmapanga uuringu järgi vajab Ukraina 2023. aasta märtsi seisuga tervishoiusüsteemi hävingust taastamiseks 16,4 miljardit dollarit. Need on tohutud summad. Ja kahjuks kestab sõda endiselt ja peaaegu iga päev ründab vaenlane tervishoiu infrastruktuuri.

Investeeringud tervishoiu infrastruktuuri taastamisse ja arendamisse on üks minu peamisi jõupingutusi. Selle valdkonna potentsiaal on tohutu. Ukraina on suure elanikkonna ja tugeva professionaalse tööjõuga riik. Investorid võivad olla huvitatud tööstusrajatiste sinna paigutamisest, et toota meditsiinivahendeid, samuti koostööst avaliku ja erasektori partnerlusmehhanismide kaudu. Näiteks võib see olla moodulhaiglate tehase ehitamine. Otse haiglasse investeerimise korral eeldatakse haigla 10–15 aastaks hallata võtmist, et investeeritud raha tagasi teenida.

Kui palju on Ukraina seadused viimastel aastatel investorite jaoks lihtsamaks muutunud?

Enne täiemõõdulise sõja algust kiitis parlament heaks nn investeerimisnõunike seaduse. „Investeerimisnõunik“ on valitsuse volitatud isik, kes aitab investorit igasuguse paberimajandusega. See mehhanism pakub osalist kompensatsiooni lisainfrastruktuuri ehitamise kulude eest, võimaldab alustada projektide elluviimist enne investeerimislepingu sõlmimist, kehtestab minimaalse investeerimiskünnise (12 miljonit eurot ja 50 töökoha loomine) ja palju muud. Tänu investeerimisnõunikele on investeerimisprotsess kiirem ja läbipaistvamaks muutunud. Vastu on võetud ka seadus tööstusparkide kohta, kus kehtivad eritingimused välismaiste ettevõtete soodustingimustel Ukrainasse investeerima meelitamiseks.

Mida saaks paremaks muuta?

Meie komitee on välja töötanud eelnõu tervishoiusektori avaliku ja erasektori partnerluse kohta. Minu arvates võimaldaks selline mehhanism meelitada investoreid tervishoiuasutustesse selgetel ja arusaadavatel tingimustel. Töötame nüüd selle nimel, et see eelnõu jõuaks ülemraadas arutlusele. Töötame ka kaasrahastamise seaduseelnõu väljatöötamise kallal.

Milliseid riiklikke soodustusi välisinvestoritele antakse?

Nagu juba mainisin, on üks peamisi välisinvestorite magneteid tööstuspargid. Need tegutsevad üle kogu riigi ja seal kehtivad eritingimused välismaiste ettevõtete soodustingimustel Ukrainasse investeerima meelitamiseks. Parkide elanikud saavad kasu tegevuse alustamiseks vajalike kulude minimeerimisest, samal ajal kui riik ja kohalikud kogukonnad saavad kasu uute töökohtade loomisest, majandustegevuse intensiivistumisest ja vastavate piirkondade sotsiaal-majanduslikust arengust.

Ülemraada tervishoiukomitee esimehena olen eriti huvitatud avaliku ja erasektori partnerluse projektidest. Näiteks välisinvesteeringu abil Ukrainasse ravimitootmise rajamisest. Selline projekt võimaldaks investoril tulevikus kasumit teenida, samal ajal kui Ukraina saab uusi töökohti, meelitatakse ligi Ukraina spetsialiste ja eelarve saab maksuraha.

Millised elukutsed on praegu Ukraina noorte hulgas kõige populaarsemad?

Hiljutiste küsitluste järgi on kõige populaarsemad IT-sektor ning arsti, juristi ja disaineri elukutse.

Koos Ukraina tervishoiuministeeriumiga teeme kõik vajaliku, et muuta meditsiinielukutsed noorte hulgas prestiižsemaks. Me oleme suurendanud riiklikke tellimusi meditsiiniülikoolidele rehabilitatsioonispetsialistide, psühholoogide ja tööterapeutide väljaõpetamiseks. Pärast sõja algust on ju vajadus vaimse ja füüsilise rehabilitatsiooni järele oluliselt suurem. Me oleme tekitanud ka uusi erialasid, nagu proteesi- ja abivahendite tehnik.

Millist kasvu ootate 2024. aastal Ukraina majandusele ja tänu millistele sektoritele?

Sõja ajal on kõige tähtsam majandussektor sõjatööstus. Minu ülesanne on luua seaduslikud tingimused tervishoiuvaldkonna stabiilseks funktsioneerimiseks ja Ukraina EL-iga lõimumiseks.

Üldiselt usun, et Ukraina majanduse märkimisväärne kasv algab kohe pärast meie võitu vaenlase üle. Seni peame töötama selle kallal, et tagada tervishoiusüsteemi tõrgeteta töö ja meelitada ligi investeeringuid Ukraina majanduse arendamisse.

Delfi Meedia, välisministeerium ja Miltton korraldavad 27. mail Kultuurikatlas Ukraina ülesehitamisele ja investeerimisele pühendatud konverentsi.

Jaga
Kommentaarid