Riigi ametiasutustes töötas 2023. aastal 16 462 ametnikku. Neist vähemalt pooled on eriteenistujad, näiteks politsei-, pääste- ja vanglaametnikud, kaitseväelased, on kirjas värskes ametnike palgaandmete ülevaates.

Kohalike omavalitsuste (KOV) asutustes töötas eelmisel aastal kokku 2968 ametnikku. Need olid näiteks spetsialistid kohaliku elu hariduse, noosootöö, sotsiaaltöö, lastekaitse, planeeringute ja kultuuri valdkonnas.