Kokku märgiti aktsiaid 4,02 miljoni euro eest, sh võimalust kasutati ära maksimaalses ulatuses. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 13. märtsi 2020. aasta üldkoosoleku otsusega aktsiaoptsiooniprogrammis osalevatele töötajatele.

Enne optsioonide lunastamist oli LHV aktsiate arv 319,8 miljonit ning pärast seda 324,2 miljonit. Seega moodustavad emiteeritud aktsiad umbes 1,3% kõikidest aktsiatest.