Ettevõtte juhtkonna sõnul on peamiseks põhjuseks praegused laenutingimused pangaga, mis sätestavad, et dividendide maksmiseks on vaja panga nõusolekut. Vaatamata kasumlikule aastale on Novaturasele laenu andev pank praegu tõrges dividendide maksmise osas, arvestades praegust olukorda välisturismi turul ja kahe viimase kvartali keerulisemat käekäiku.

Novaturas grupi nõukogu esimehe Gediminas Almantase sõnul jätkab ettevõte läbirääkimisi pangaga laenutingimuste muutmise ja dividendide maksmise üle. „Eesmärk on lähtuda tingimustes eelkõige ettevõtte bilansi struktuurist ja võimaldada kontsernil tulevikus maksta aktsionäridele dividende kooskõlas ettevõtte dividendipoliitikaga. Kui uutes tingimustes lepitakse kokku, siis vaadatakse uuesti läbi ka dividendide maksmine ja selle konkreetne ajaperiood,“ kommenteeris Gediminas Almantas pressiteates. Nii on ka ettevõtte nõukogu tänavuse aasta plaanides märgitud, et kolmandas kvartalis on eesmärk üle rääkida praegused laenulepingud.

Samal ajal rõhutab Novaturase juhtkond, et ettevõtte kasumi jaotamisel tuleks kaaluda ettevõtte finantssuutlikkuse suurendamist, käibevahendite tasakaalu tagamist ja investeerimist organisatsiooni ümberkujundamise protsessidesse, sealhulgas kliendikogemuse, strateegiliste partnerluste ja organisatsiooni struktuuri parandamisse. Novaturas keskendub projektidele, mis võiksid suurendada ettevõtte konkurentsivõimet, tulusid ja kasumlikkust ning pakkuda seega pikaajalist tulu aktsionäridele.

Lõpliku otsuse dividendide küsimuses teevad aktsionärid mai teisel poolel toimuval aktsionäride üldkoosolekul.

Balti riikide suurima reisikorraldaja Novaturas grupi auditeeritud käive oli eelmisel aasta korrigeeritud majandustulemuste põhjal kokku 208,3 miljonit eurot, mis oli ligi kuus protsenti rohkem kui 2022. aastal. Ettevõtte kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas pea seitse korda 5,5 miljoni euroni. Kui 2022. aastal oli ettevõte 0,7 miljoni euroga kahjumis, siis mullu teeniti 3,6 miljonit eurot kasumit.

Dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta välja 70-80% puhaskasumist. Kasum aktsia kohta oli mullu 0,46 eurot, mis tähendanuks, et dividendipoliitika kohaselt oleks dividendiks umbes 0,32-0,37 eurot aktsia kohta. Novaturase aktsia kauples viimati teisipäeval 2,94 euro juures.

Eelmisel aastal teenindas Novaturas Baltimaades kokku 259 000 klienti, mis on võrreldes 2022. aastaga kolm protsenti vähem. Eestis teenindas ettevõte mullu ligi 64 000 klienti.