TalTechi Virumaa kolledžisse loodud jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse bakalaureuseõpe ühendab endas peamise, mida praegusel tööturul rohepöörde valguses otsitakse: integreeritud teadmised majandusest, ettevõtlusest, tehnoloogiast ja loodusteadustest, mis loovad võimekuse kompleksselt ning süsteemselt mõelda, kriitiliselt analüüsida ja olla lahendustele ning koostööle orienteeritud.

Ainulaadseks teeb õppekava see, et kui seni oli nii Eestis kui ka meie lähiriikides võimalus jätkusuutlikkusele keskenduda peamiselt vaid magistritasemel, siis nüüd on võimalus see valdkond fookusesse võtta kohe bakalaureuseastmes ülikooli astudes. „Ettevõtted ja kogu maailm peab üha rohkem rohepöörde tingimuste ning nõuetega kohanema. Seni on Eestis rohepööret käsitletud pigem keskkonna- kui majandusküsimusena, kuid jätkusuutlikkus ja ringmajandus on ka äristrateegiad, mis toovad ettevõtetele kaasa märgatava konkurentsieelise ning aitavad kaasa jätkusuutlikule tulevikule. Kõike seda õppekava endas kätkebki,“ avab õppekava programmijuht Helena Rozeik.

Uut põnevat õppekava „Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus“ hakatakse õpetama peamiselt Jõhvis, Jõhvi kontserdimajas.

Spetsialiste vajatakse nii energeetikas kui ka panganduses

Üks suuremaid valdkonna spetsialiste värbavaid tööandjaid Eestis on Eesti Energia, mille tütarettevõte Enefit Power vajab lähiaastatel tööle just jätkusuutlikkuse ja ringmajandusalaste teadmistega inimesi. „Meie strateegiliseks suunaks on muutuda põlevkivitööstusest kaasaegseks ringmajandustööstuseks. Arendades samal ajal ka ettevõtte tööstusparki, jõuame olukorda, kus oleme üks riigi suuremaid või isegi suurim ringmajanduse ettevõte. Seetõttu leidub meil üsnagi erinevaid ringmajanduse haridust väärtustavaid töökohti,“ selgitab Enefit Poweri juhatuse liige Arles Taal.

Ta kirjeldab, et ühe viimase aja innovatsioonina käivitas ettevõte purustatud rehvidest vedelkütuse valmistamise, mis märgib põlevkivitööstuse järgmist arenguetappi. Uudse lahendusena katsetab Enefit Power ka prügiplasti kasutamist põlevkivi töötlemisprotsessis. Pikas plaanis on ettevõtte eesmärk aga plastijäätmetest valmistada uuesti plasti toorainet, et vähendada looduslike toormete kasutamist samal eesmärgil.

„Kõik need näited on meie konkreetsed sammud põlevkivi asendamise teekonnal. Selleks, et teekonna lõpp-punkti jõuda, vajame just jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse spetsialistide järelkasvu,“ sõnab Taal ja lisab, et Enefit Poweris töötamine pakub väljakutse realiseerida rohepööre Euroopa suurima potentsiaaliga tööstuses.

Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Maris Riim ütleb, et panganduses on jätkusuutlikkus läbivalt olulisel kohal, alates kontoritegevuste korraldamisest kuni juhatuse sisuliste otsusteni välja. „Kõige suurem keskkonnamõju on meil laenuportfellis ja selles osas on suur roll näiteks kliendihalduritel, toote- ja teenusearendajatel ning riskijuhtidel. Kontoritegevuse süsinikujalajälje vähendamisega tegeleb haldusosakond ja hankespetsialistid, jätkusuutlikkuse sotsiaalse mõju teemadega (nt tasustamine, kaasatus, juhtimiskvaliteet ja koolitamine) tegeleb personaliosakond, inimeste endi rahaasjade jätkusuutliku majandamise osas pakub nõu meil Rahaasjade Teabekeskus ja loomulikult peavad valdkonda läbi ning lõhki tundma ka juristid. Seega võib öelda, et täna on jätkusuutlikkus oluline teema peale vastava ametinimetusega inimeste ka sisuliselt kõigi teiste töölaual, sealhulgas ettevõtte juhatuse omal,“ kirjeldab Riim.

Õppekava loomisel lähtuti tööandjate praegustest ja tuleviku vajadustest

Kuna majandusteadus ja jätkusuutlikkusega seonduv on mõlemad laiapõhjalised valdkonnad, leiab õppekavast väga erineva sisuga õppeaineid. Teadmisi majandusest saab selliste õppeainete nagu majandusteooria ja majandusmatemaatika käigus, praktilist teavet ettevõtluse kohta pakuvad näiteks ettevõtluse alused, jätkusuutlike ärimudelite juhtimine, majandusarvestus ja kestlikkuse aruandlus, turundus ja jätkusuutlikkus ning finantsjuhtimise ja kestliku rahanduse alused. Keskkonna- ja ringmajanduse alaseid pädevusi arendavad sellised ained nagu sissejuhatus ringmajandusse, mitmetasandiline olelusringi hindamine, säästlik materjalitehnoloogia, roheliste energiatehnoloogiate alused, ringmajanduslik tootedisain ja ressursside väärindamine.

Oma õpiteekonda saab tudeng ka ise juhtida, valides endale põnevaid ja meeldivaid valikaineid.

Õppekava erilisus ilmneb selleski, et tudengitel on võimalik juba õppe käigus keskenduda teemadele ja probleemidele, mis kerkivad tänapäeval esile Eesti suurimates tööstusettevõtetes. „Õppekava väljatöötamise käigus olime väga tihedas kontaktis kohalike tööandjatega, kellest suurimad on näiteks Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp. Just nemad aitasid õppekava kujundada selliselt, et lõpetajad saaksid vajalikud teadmised ja oskused, et spetsialistidena kas nende ridades või mõnes muus asutuses tööle asuda,“ selgitab programmijuht Rozeik. Lisaks tööstusettevõtetele on õppekava arendusse kaasatud ka teised mainekad ettevõtted ja organisatsioonid, näiteks Swedbank, konsultatsioonifirma KPMG ja Keskkonnaamet.

Koostööd nende organisatsioonidega saab muu hulgas teha ettevõttepõhise erialaprojekti kirjutamise raames ja kahe-kolmekuulise praktika läbimisel, mis aitavad tugevdada reaaleluliste probleemide analüüsimise ning lahendamise oskusi. Ka teoreetilise osa puhul on õppekavasse kaasatud valdkonna tippspetsialistid. „Suur osa õppejõude tulevad Tallinnast TalTechi peamajast, kusjuures ligi kaks kolmandikku õppejõududest on doktorikraadiga,“ tutvustab Rozeik.

Kes võiksid tulla eriala õppima?

Õppekava programmijuht Rozeik ütleb, et eriala sobib kõigile neile, kes tahavad leida uudseid ja loovaid lahendusi jätkusuutlikkusega seotud probleemidele. „Eriala valmistab ette uue kompetentsikomplektiga spetsialiste, kelle tegutsemiseks tööturul on juba praegu vajadus olemas, kuid osaliselt pole ametikohti veel loodud. Võib öelda, et tegemist on erialaga, mille kujundab tänane tudeng ise,“ lausub ta.

Hilisema karjäärisuuna valimisel on Rozeiki hinnangul lõpetanutel laialdased võimalused, sest nende omandatud oskustega inimesi vajatakse väga erinevates sektorites. „Saadud teadmiste ja oskustega võid minna tööle näiteks tööstus- või teenidusettevõttesse valdkondlikuks protsessi- või projektijuhiks, äsja loodud kliimaministeeriumisse spetsialistiks või miks mitte alustada ise oma äriga,“ toob ta mõne näite.

Õppekava loomise ja arendamisega seotud tegevusi toetatakse Õiglase Ülemineku Fondi meetmest „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“.

Õppekavale oodatakse õppima kõiki huvilisi, eelkõige aga hiljutisi gümnaasiumilõpetajaid. „Virumaa kolledžis on loodud kõik eeldused, et asjatundlike õppejõudude ja aktiivsete koostööpartnerite pakutavate võimaluste toel oma akadeemilisele teekonnale tõeline hoog sisse anda. Samuti soodustab õppekava ühise mõnusa kogukonna tekkimist ehk kindlasti saab kogeda ka mitmekülgset tudengielu,“ ütleb programmijuht. Õppetöö toimub nii Kohtla-Järvel kui ka Jõhvis, paar ainekursust leiavad aset ka veebipõhiselt.

Otsusta oma tulevik TalTechis: taltech.ee/tulevik

Jaga
Kommentaarid