Veebruaris hukkus Lapimaal mootorsaaniõnnetuses noor naine. Tema endised kolleegid läksid seepeale meediasse, et paljastada ühe Rovaniemi turismiettevõtte käitumine – töötajad peavad tegema ületunde ja neilt nõutakse liiga palju.

Nüüd on Lapimaa kohaliku omavalitsuse läbiviidud kontrollid andnud palju tõendeid selle kohta, et välismaalastest töötajad on turismiettevõtetes sageli alatasustatud ja neil on halvad töötingimused. Kontrollid näitasid, et probleem on valdkonnaülene ja ei käi vaid ühe või kahe ettevõtte kohta – omavalitsus kontrollis 17 ettevõtet ja leidis pea kõigis suuremaid või väiksemaid puudusi.

Võõrtöölised on alatasustatud

Kontrollide käigus selgus, et võõrtöölistele ei maksta ületunnitöö ega pühapäeval töötamise eest, nagu on kirjas kollektiivlepingus. Ettevõtted on seda põhjendanud sellega, et pühapäeval töötamine on juba põhipalga sisse arvestatud. See on aga vastuolus Soome töölepinguseadusega.

Osa ettevõtteid ei esitanud ka vajalikke dokumente selle kohta, et nende töötajatel üldse on õigus Soomes töötada.

Lisaks selgus, et ettevõtted ei ole võõrtöölisi juhendanud ega neile töötingimusi tutvustanud. Mõnel juhul ei olnud ettevõte nendega isegi töölepingut sõlminud.

Ettevõtted ei pidanud ka nõuetekohast tööajaarvestust või ei andnud töötajatele seaduses sätestatud puhkeaega. Ühes ettevõttes töötasid võõrtöölised kolme nädala jooksul üle 160 tunni, ilma et neil oleks olnud ühtegi vaba päeva.