Tegemist on kurjategijate poolt levitatava SMS-iga, milles püütakse jätta mulje, nagu oleks sõnumi saatjaks Telia. Sõnumis viidatakse, just kui oleks Telia teenuste tellimus lõpetatud ning soovitatakse seda pikendada läbi lisatud lingi.

Telia riskijuht Andreas Meister tuletab meelde, et ettevõte ei teavita kunagi oma kliente sellisel moel teenuste lõpetamisest või tellimuse peatamisest ega palu teenuste jätkamiseks klientidel oma PIN-koode kahtlastele linkidele sisestada.

„Kuna pettustega võitlemine on tulemusi andnud, proovivad petturid uusi võimalusi pettuste toime panemiseks. Palume olla väga tähelepanelik SMS-i teel suurettevõtete nimel saadetavate teavituste puhul, eriti kui SMS-is on link ning sisuks teenuse või tellimuse peatamine. Sellise SMS-i saamise korral võtke ühendust teenuse pakkujaga nende ametlikul kodulehel viidatud klienditeeninduse kontaktide kaudu ning selgitage asjaolusid ja informeerige neid levivast pettusest,“ soovitab Meister.

Hetkel leviv petuskeem on äratuntav järgneva sisu järgi: