Kui sellele liita ka mitteresidentide ehk välismaalaste poolt hoiustatav summa, siis saame kokku juba 15,5 miljardile läheneva tulemuse. Kui see summa sularahas välja võtta, lapiks sellega eelarveaugu kõrval ära ka kõik pealinna teeaugud.

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla ütleb, et eraklientide hoiuste summa sisse arvutavad nad arvelduskontodel oleva raha, tähtajalistes ja teistes hoiustes oleva raha, üleöödeposiidid ja Rahakogujas oleva raha. Kajastatud on kõik valuutad. Hoiuste sisse ei arvutata me teisi kliendi investeeringuid ja sääste nagu näiteks II ja III pensionisambas olev raha, väärtpaberid jne.