Eesti Energia energiakaubanduse ja portfellihalduse juht Armen Kasparov sõnas, et Enefit on taastuvenergia tootjate jaoks värav energiaturule. Täna kuuluvad ettevõtte klientide hulka mitmed päikese- ja tuuleenergia tootjad üle Baltikumi, kes müüvad Enefiti kaudu oma toodangut turule.

„Selleks, et taastuvenergia tootjad saaksid oma toodangut elektriturul müüa, peavad nad sõlmima lepingu, mis tagab neile puuduva elektrienergia müügi ja ülejäägi ostmise ehk niinimetatud avatud tarne. Enefit ühendab avatud tarne ja elektrienergia müügilepingu üheks, pakkudes seega suurematele tootjatele võimalust müüa elektrit turul Enefiti kaudu,“ selgitas ta.

Turule pääsemise kõrval sisaldab leping tootjatele päikeseparkide tootmise prognoosimise teenust, bilansivastutust ja võimalust piirata tootmist madala või negatiivse hinnaga tundide ajal virtuaalse elektrijaama (VPP) kaudu.

Leedu suurim päikesepark

„Kuna suuremate päikeseenergiaparkide tootmismahud ulatuvad kümnetesse gigavatt-tundidesse (GWh) kuus ja nende käive on suur, võib avatud tarnija tekitada varade omanikule tavalistes maksetingimustes märkimisväärse krediidiriski. Seevastu Eesti Energia krediidireiting võimaldab meil pakkuda turvalist bilansihaldust sõltumata ettevõtte tootmismahust,“ ütles Kasparov.

„Oleme väga rahul Enefitiga sõlmitud lepingu ja koostööga,“ ütles Nordic Solari investeeringute juht Holger Bang. „Nordic Solari uus päikesepark, mis asub Moletais, on Leedu senini suurim päikesepark, mille tootmisvõimsus on 100 MWp. Toodangu müümine turule avatud tarne lepingu alusel on oluline osa taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamisest Leedus,“ lisas Bang.

Moletai päikesepark sillutab teed puhta energia üha laiemale kasutuselevõtule ja taastuvenergia osakaalu suurendamisele turul. Enefit kutsub teenusega liituma ka teisi roheenergia tootjaid, kes on huvitatud oma taastuvenergia toodangu müümisest turule ning eespool nimetatud lisahüvedest, mida Enefitiga sõlmitav leping pakub.

Enefit on Eesti Energia tütarettevõte, mis pakub alates 1. jaanuarist 2024 seniseid Eesti Energia energiatooteid ja -teenuseid. Nordic Solar on Taani päikeseenergiaettevõte, mis arendab, ehitab ja käitab Euroopas suuri päikeseparke.