„Saaremaa jaoks on partnerlus teiste saartega võimalus jagada infot ja arendada üheskoos Läänemere regioonis taastuvenergia tootmist ning kasutamist,“ räägib Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk. Saaremaa ühineb Läänemere energiasaarte algatusega 7. mail, kui vallavanem Tuisk allkirjastab Bornholmil toimuval energiafoorumil koostöökokkuleppe.

Bornholm, Gotland ja Ahvenamaa allkirjastasid kavatsusavalduse, milles lepiti kokku Läänemere saarte koostöösoovis arendada taastuvenergiat ja energiataristut, juba tänavu jaanuaris. Praegu valmistatakse koos ette projekti, milles uuritakse meretuuleparkide mõju saartele ja millega suurendatakse nende kasu. Selles projektis on Saaremaa ülesanne luua roheenergia kasutusse võtmise väärtuspakkumine. Projektile loodetakse rahastus saada Euroopa territoriaalse koostöö Läänemere piirkonna programmist.