Võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga kasvas Infortari käive 7 protsenti, kulumieelne kasum ehk EBITDA 40 protsenti ja kasum 32 protsenti. Infortari omakapital ulatus käesoleva aasta 31. märtsi seisuga 853 miljoni euroni ja varade maht 1,4 miljardi euroni. Investeeringuid tegi ettevõte esimeses kvartalis 7 miljoni euro ulatuses.

„Infortaril õnnestus stabiliseerunud energiahindade juures oma müügimahtusid kasvatada ning jätkata laienemist uutel turgudel ja valdkondades. Tänaseks enam kui 80 protsenti meie müügituludest tuleb välisturgudelt, investeeringud on olnud kasumlikud ja piirkonna ühe suurima investeerimisettevõttena otsime pidevalt kasvuvõimalusi,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Infortarile kuuluv Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma Eesti Gaas (välisturgudel Elenger) suurendas müügimahtu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 74 protsenti, kokku 6,1 TWh-ni. Ettevõtte gaasimüügi turuosa Soome-Balti turul kasvas 26,4 protsendini ning piirkonda saabuvast gaasist impordib Eesti Gaas/Elenger ca kolmandiku.

Lisaks energeetikale, laevandusele ja kinnisvarale sisenes Infortar ka põllumajanduse valdkonda soetades enamusosaluse Eesti ühes suurimas piimafarmis Pärnumaal Halingal. Laevanduses teenis Tallink esimeses kvartalis kasumit. Kinnisvara valdkonnas valmis aasta alguses Maardus Tallinki logistikakeskuse laiendus, Saue vallas jätkuvad 25 000 m2 suuruse RIMI logistikakeskuse ning Pärnus uue silla ehitustööd.

EBITDA ja segmendiaruandlus

Energeetikasegmendi EBITDA oli 2024. majandusaasta esimeses kvartalis 73,9 miljonit eurot (2023. majandusaasta esimeses kvartalis 50,5 miljonit eurot). Kasumlikkus ei ole ettevõtte sõnul seotud energiahindade muutlikkusega vaid turuosa ja müügimahtude suurenemisega. „Kontserni tütarühing AS Eesti Gaas juhib teadlikult hinnariske, kasutades selleks tuletisinstrumente ja piirkondlikke maagaasi ladustamise võimalusi,“ märgib Infortar.

Laevanduse segmendi EBITDA oli 2024. majandusaasta esimeses kvartalis 34,5 miljonit eurot (2023. majandusaasta esimeses kvartalis 27,1 miljonit eurot). Infortar konsolideerib AS Tallink Grupp tulemused kapitaliosaluse meetodil, ehk vastavalt oma osaluse protsendile AS-s Tallink Grupp, segmendiaruandluses on vastavalt kehtivatele raamatupidamisreeglitele kajastatud 100% AS Tallink Grupp tulemused (sealhulgas 100 protsenti EBITDA).

Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara EBITDA oli 2024. majandusaasta esimeses kvartalis 3,8 miljonit eurot (2023. majandusaasta esimeses kvartalis 3,7 miljonit eurot). 2024 esimeses kvartalis sai valmis Tallinki logistikakeskuse laiendus, mille tulemusena lisandus kinnisvara portfelli 3800 ruutmeetrit laopinda.

Alates möödunud aasta lõpust on Infortari aktsia noteeritud Tallinna börsil. Ettevõtte aktsiate esmasel avalikul pakkumisel osales kokku 5 517 jaeinvestorit Eestist ja kutselist investorit Euroopast, investorite esitatud märkimiste kogumaht ulatus 41,4 miljoni euroni, mis oli 1,3 korda rohkem pakkumise baasmahust. Infortari aktsia on olnud käesoleva aasta esimeses kvartalis Tallinn Nasdaq börsi põhinimekirjas suurim tõusja, ettevõtte aktsia tõusis esimeses kvartalis 27 protsenti.