Rahapesu Andmebüroo menetlus puudutas LHV sõnul kahte episoodi 2022. aastal, mille puhul järeldati, et LHV Pank oleks pidanud paremini rakendama hoolsusmeetmed, ning ühte episoodi 2023. aasta jaanuaris, mille puhul jättis LHV Pank otsuse kohaselt RAB-ile tähtaegselt esitamata teate finantssanktsiooni rikkuva tehingu tuvastamise ja finantssanktsiooni kohaldamise kohta. Otsuse järgi tekkisid puudujäägid seaduse täitmisel hooletusest.

LHV Pank võtab regulatsioonide täitmist väga tõsiselt ja on seadnud sisse kõik vajalikud lahendused finantssanktsioonidega seotud hoolsuskohustuste täitmiseks.