Küsimus:

Kas notariaalselt allkirjastatud tehinguid on võimalik mingitel tingimustel ümber pöörata? Kui jah, siis millistel?