Pakkumise järgselt ei ole ülevõtjal kavatsust taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist. Küll aga soovib ülevõtja kui Silvano Fashion Groupi aktsionär esitada juhatusele taotluse kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek otsustamaks firma aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas.

Otsus on väärtpaberituru seaduse järgi vastu võetud siis, kui selle poolt on hääletanud vähemalt kaks kolmandikku aktsionäridest.

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning ülevõtja korraldab pakkumise vaid juhul, kui pakkumise finantsinspektsioonis kooskõlastamise hetkeks on Silvano aktsiate börsihind Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas ligikaudu samaväärne käesoleva teate avaldamise kuupäeva börsi avamishinnaga. Eile oli Silvano aktsia sulgumishinnaks 1,08 eurot.

Esmalt kooskõlastab Baltplast pakkumise finantsinspektsiooniga, misjärel avaldatakse pakkumise prospekt.

Baltplast AS on Silvano Fashion Groupi suurim aktsionär, omades 25,32% aktsiatest. Baltplasti omanik on Toomas Tool. Varasemalt, kuni eelmise aasta alguseni, oli Baltplasti omanikuks Mari Tool.