Palun kirjeldage oma tööalast elu pärast 2022. aasta 24. veebruari, kui palju see muutus ja millised on teie suuremad tööalased edulood?

Pärast 2022. aasta 24. veebruari peame me töötama rohkem kui tavaliselt. Minu kõige olulisem tööalane edu on ettevõtte Ukrainas käigus hoidmine. Ma töötan ühe suurema IT-ettevõtte heaks ning me jätkame tööd, alustame uusi projekte ja hoiame oma kliente.

Millistes sekorites vajab Ukraina täna kõige rohkem investeeringuid?

Sel aastal on Ukraina valitsus prioriteediks seadnud algatused arengu stimuleerimiseks ja investeeringute ligimeelitamiseks mitmes põhisektoris. Nende hulgas on energia, transport ja ekspordilogistika, põllumajandus, kriitilise tähtsusega materjalid, IT ja digitaliseerimine, rohepööre ja tootmine.

Arengupotentsiaal erinevates sektorites võib oluliselt mõjutada riigi majanduskasvu.

Energiasektoris investeeritakse tugevalt taastuvatesse energiaallikatesse nagu päike ja tuul, mis peegeldab tugevat püüdlemist kestliku arengu suunas.

Oma suure potentsiaaliga infotehnoloogias, tarkvaraarenduses ja programmeerimises peaks Ukraina muutuma oluliseks tegijaks ülemaailmses tehnoloogiavaldkonnas.

Et Ukraina on üks maailma juhtivaid põllumajandustootjaid, on investeeringud põllumajandusse, selle toodangu töötlemisse ja eksporti väga tulutoovad.

Pidevalt areneb nii transpordi- kui ka sotsiaalinfrastruktuur, mis hõlmab maanteede, raudteede, lennuväljade, logistikakeskuste ja elamukomplekside ehitamist.

Investeeringuid ootavad meditsiinitehnoloogia, ravimi-, meditsiiniteenuste ja biotehnoloogia sektorid, mis tõotavad olulist tootlust ja arengut.

Kui palju on Ukraina seadused investorite jaoks viimastel aastatel lihtsamaks muutunud?

Ukraina investeerimisseadusandlus on läbinud märkimisväärsed muutused, mille eesmärk on protsesse sujuvamaks muuta, vähendada bürokraatlikke tõkkeid ja investeerimist soodustada. 2019. aastal vastu võetud ja muudatusteta kehtiv oluline seadus keskendub investeerima julgustamisele maksusoodustuste ja administratiivsete takistuste vähendamise kaudu. See seadus parandab hulga õigusakte, millele on koormaks vananenud ja ebatõhusad regulatsioonid, et sulgeda seadustes olevad augud ja integreerida Ukraina õigussüsteemi innovatiivsed õiguslikud vahendid.

Elektroonilise valitsemise süsteemide kasutusele võtt on võimaldanud lihtsamalt ettevõtteid registreerida, taotleda lube ja viia läbi teisi hädavajalikke administratiivprotsesse. Vaatamata jätkuvatele sõjaajatingimustele on elektroonilise valitsemise edendamine Ukraina võimude prioriteet, mis rõhutab nende pühendumust valitsuse tegevuse moderniseerimisele.

Jõupingutusi investorite kindlustunde suurendamiseks Ukraina turul toetab veelgi seadus, mis on mõeldud korruptsiooniga võitlemiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks valitsuse tegevuses. 2023. aasta 4. märtsil algatas Ukraina valitsus rahvusliku korruptsioonivastase programmi aastateks 2023-2025. See ulatuslik programm näeb ette 1700 meedet 15 sektoris korruptsiooni vähendamiseks ja aususe tagamiseks riigiadministratsiooni kõigil tasemetel. Nende sektorite hulgas on kohtusüsteem, riigikaitse, korrakaitse, majanduse reguleerimine, toll ja maksud, linnaplaneerimine, maahaldus, riigiettevõtete juhtimine, haridus, tervishoid ja sotsiaalkaitse.

Lisaks sellele on Ukraina rahvuspank välisinvesteeringute sissevoolu võimaldamiseks ja kindlustamiseks astunud rea regulatoorseid samme.

Mida saaks parandada?

Kiirendada muutuste tempot ja tagada pidevalt, et muutuste süsteem tooks Ukrainale suurt kasu. See annaks kõigile turul osalejatele oma tegevuse riskideta ennustamiseks vajaliku ettearvatuse.

Parema investeerimiskliima loomiseks peab Ukraina suurendama ettevõtete ligipääsu finantseerimisele, eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, suurendama valitsuse protsesside läbipaistvust, et tekitada usaldust ja julgustada investoreid osalema, tugevdama koostööd valitsuse ja erasektori vahel, et meelitada ligi rohkem välisinvesteeringuid, ning arendama välja põhjaliku strateegia rahvuslikuks ülesehitustööks, tegeledes nii vahetute vajaduste kui ka pikaajaliste kasvueesmärkidega.

Milliseid riiklikke soodustusi investoritele antakse?

2024. aastaks on valitsus pakkunud mitmeid investeeringute toetusprogramme. Muu hulgas on olemas soodustuste pakett Ukraina tööstusparkide elanikele ja investoritele, kes investeerivad 12 miljonit eurot või rohkem, sealhulgas maksusoodustused, infrastruktuuri- ja elektrivõrguga liitumise kulutuste kompenseerimine, uute seadmete tollimaksust vabastamine jne.

Välisinvestorite meelitamiseks Ukraina majandusse on loodud unikaalne elektrooniline platvorm Advantage Ukraine. See sisaldab üle 500 investeerimisprojekti ja võimaluse kümnes majandussektoris. Iga potentsiaalne investor saab sellele platvormile registreerudes põhjaliku informatsiooni investeerimisvõimalustest, konkreetsetest projektidest ja Ukraina majandusse investeerimise kasulikkusest.

Ukraina valitsus pakub välisinvestoritele konkreetseid abivahendeid Ukraina turule sisenemiseks. Selliste instrumentide hulgas on infrastruktuur sõjariskide vastu kindlustamiseks, tööstuspargid ja maksusoodustused, toetus projektidele, millesse investeeritakse üle 12 miljoni euro – kuni 30% investeeringust kompenseerimine.

Millised erialad on praegu Ukraina noorte hulgas kõige populaarsemad?

Küsitluse järgi on kõige populaarsemad karjäärivõimalused Ukraina noorte hulgas praegu IT-sektor (17%), arst (10%), jurist (9%), disainer (8%), kokk (6%), sõjaväelane (5%) ja psühholoog (5%).

Millist kasvu ja tänu millistele sektoritele ootate Ukraina majanduses 2024. aastal?

2024. aastal oleme me tunnistajaks masinaehituskompleksi dünaamilisele laienemisele. See liigub sõjalise varustuse ja hävitatu ülesehitamiseks vajalike toodete tootmise suunas. Eksperdid ennustavad märkimisväärset kasvu ka IT-sektoris ja põllumajandustootmises. Lisaks sellele tuntakse optimismi ehitus- ja energiasektori kiire arengu suhtes, mida tõukab tagant nende kriitiliste valdkondade uuendamise hädavajadus.

2024. aastal on põhisektorid investeeringute suunamiseks energia, transport ja logistika, põllumajandustootmine, kriitilise tähtsusega materjalid, roheline teras ja digipööre, mis sisaldab IT-d ja kommunikatsioone.

Delfi Meedia, välisministeerium ja Miltton korraldavad 27. mail Kultuurikatlas Ukraina ülesehitamisele ja investeerimisele pühendatud konverentsi.

Jaga
Kommentaarid