Kui varasemalt on Cashy keskendunud eelkõige koolidele, miskaudu on Vainu sõnul Cashyt mänginud üle 200 000 inimese, siis nüüd mõeldakse eelkõige, kuidas pankade abil jõuda rohkemate inimesteni. Seetõttu alustati hiljuti koostööd Ameerika pankade ühendusega, kuhu alla kuulub 4500 panka. Hetkel tehakse koostööd 11 pangaga.

See on aga oluliselt keerulisem turg: kui koolis on õpilastel hea meel, et töövihiku asemel saab õppida läbi mängu, siis väljaspool koolikeskkonda on tähelepanu haaramises konkurentideks näiteks nii Xbox, Netflix kui ka TikTok, kuid ka palju teisi asju. Samas pole Vainu sõnul eesmärk, et inimesed võimalikult palju Cashyt mängiksid.