2024. aasta I kvartali müügitulu oli 46,24 miljnit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga ligikaudu 38%. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 42% ning rajatiste segmendi müügitulu jäi võrreldava perioodiga sisuselt samale tasemele.

Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane. Brutokasumlikkus moodustas 2024. aasta I kvartalis 4,6% (I kvartal 2023: 2,9%). Puhaskahjumiks kujunes 182 000 eurot, mis on oluline paranemine võrreldes aasta taguse kvartali 1,67 miljoni euro suuruse kahjumiga.

Kasumlikkuse suurenemine tugineb ettevõtte sõnul hoonete segmendi kasumlikkuse paranemisele. Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Peamiselt puudutab see teedeehituse asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osa, mille püsikuludest suure osa moodustab vajaliku tehnika kulu.

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht märtsi lõpu seisuga oli 198,7 miljonit eurot, mis on ligikaudu 34% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga.

Nordeconi aktsia on alates 2024. aasta algusest langenud ligi 18% ning maksab 0,505 eurot.