„Investeerimiskonto reeglid peavad olema lihtsad ja arvestama uute võimalustega finantskeskkonnas. Nii soodustame investeerimiskonto kasutamist ja tarku valikuid raha kasvatamiseks,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

Tavainvestorile on viimastel aastatel muutunud lihtsalt kättesaadavaks varasemast märksa enam investeerimisvõimalusi. Seega saab edaspidi ka investeerimiskonto vahendeid paigutada pandikirjadesse, reguleeritud ühisrahastusse ja krüptovaradesse.

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsleri Evelyn Liivamägi sõnul muutuvad ka mitmed kulude mahaarvamist puudutavad reeglid.

„Näiteks saab teenitud tulust maha arvata kahju, mis tekib varalise õiguse kadumise korral – kui krüptovara muutub kehtetuks või kui ühisrahastuse kaudu antud laen hinnatakse lootusetuks. Samuti saab näiteks väärtpaberitelt teenitud tulust maha arvata väärtpaberikonto haldustasu,“ selgitas ta.

Nii muutub investeeringutulude maksustamine õiglasemaks ka väikeinvestori jaoks tavasüsteemis investeerides, kuna tekib võimalus investeerimisega seotud kulusid ja ebaõnnestunud investeeringutest saadud kahju tulust maha arvata ning seeläbi tulumaksukohustust vähendada.

Muudatused peaksid investeerimiskonto kasutamise muutma atraktiivsemaks ja vähendama väikeinvestori motivatsiooni asutada investeeringute tegemiseks äriühing.

Lisaks saab tulevikus investeerimiskonto peale krediidiasutuse avada ka makseasutustes ja investeerimisühingutes.

Eelnõuga täiendatakse ka pensioni investeerimiskonto investeerimisvõimalusi – kui praegu on need samad, mis tavalise investeerimiskonto puhul, siis uue võimalusena lisanduvad pandikirjad. Kuna ühisrahastusse ja krüptovarasse investeerimise riskid on mõnevõrra kõrgemad, siis sinna pensioniraha investeerida ei saa.

Muudatused rakenduvad osaliselt tagasiulatuvalt 2024. aasta algusest. Krüptovaraga seotud muudatused jõustuvad 2025. aastal.

Investeerimiskonto reeglistik kehtib aastast 2011, et soodustada eraisikuna investeerimist. Kontot kasutades saab seaduses loetletud finantsvaradelt teenitud tulu maksustamise hetke edasi lükata. 2022. aastal oli investeerimiskonto kasutajaid kokku 47 599.