Võlakirjade nimiväärtuseks on 1000 eurot võlakirjakohta, lunastustähtajaga 30. mai 2034.

Samas on Finantsinspektsiooni loal Holm pangal õigus aga mitte kohustus lunastada võlakirjad nimiväärtuses 5 aasta möödudes, kõige varem 30. mail 2029. Holm pank maksab võlakirjadelt intressi kaks korda aastas fikseeritud intressimääraga 9,50% aastas.

„Holm on valmistunud investorite kaasamiseks juba alates pangalitsentsi omandamisest 2019. aastal. Oleme teinud suuri investeeringuid arendustesse, mis on meil võimaldanud tuua Eestis ja Lätis turule hulgaliselt uusi kaasaegseid laenutooteid. 2023. aasta kujunes meie tegevusajaloo edukaimaks netokasumitaastaks, mil Holmi netolaenuportfell kasvas 41%, hoiuste maht 49% ning ettevõtte teenis rekordilised 1,6 miljonit eurot. Aset leidis ka esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate AT1 võlakirjade emissioon,“ rääkis tegevjuht Kaspar Kalvet.

Tema sõnul on Holm Finantsinspektsiooni järelevalve all olevate pankade seas 2023. aasta laenumahu kasvuprotsendi põhjal Eesti kõige kiiremini kasvav pank.

„Meie laenumaht on kasvanud viimase viie aasta jooksul keskmiselt 36% aastas ning see hoog pole kindlasti lähiaastatel raugemas. Oleme sisenemas järgmisesse kasvufaasi ning plaanime laiendada oma mitmekülgset portfelli nii Eestis kui ka Lätis, kasvatada Holmi brändi tuntust ja mitmekordistada meie kasumlikkust,“ sõnas Kalvet.

Tema sõnul on Holmi peamine konkurentsieelis see, et pank keskendub kindlatele kõrge nõudluse ja kasvupotentsiaaliga teenustele. „See on andnud meile võimaluse olla paindlik ning reageerida kiirelt klientide ootustele. Oleme suutnud tuua lühikese aja jooksul turule mitmeid uusi laenutooteid, kuid säilitanud sealjuures laenude kõrge kvaliteedi – meie mittetöötavate laenude osakaal on madalal ning tagatud laenude osakaal on ajas kasvav,“ rääkis Kalvet.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik võlakirju märkida, algab 10. mail 2024 kell 10.00 ning lõppeb 24. mail 2024 kell 16.00. Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Holm panga tagamata võlakohustustega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Holm panga likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

OLULISED KUUPÄEVAD

10. mai 2024 kell 10.00 – Pakkumisperioodi algus

24. mai 2024 kell 16.00 – Pakkumisperioodi lõpp

27. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Holm pank avaldab pakkumise tulemused

30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Võlakirjade ülekandmine investoritele ja võlakirjade eest tasumine

31. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Võlakirjadega kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil