LHV ja Kantar Emor uurisid jaanuaris, millistes kanalites eelistavad Eesti elanikud oma rahaasju ajada ja arveldusi teha. Eesti elanikest 59% eelistab internetipanka kasutada, samas kui 36% ajab rahaasju oma panga mobiiliäpis.

Mobiiliäpi kasutus pangaasjade ajamisel on viimastel aastatel suurenenud: kui aastal 2020 oli see eelistatud kanal 28% Eesti elanike puhul, siis nüüdseks on kasutusaktiivsus kaheksa protsendipunkti suurenenud. Kõige enam kasutab mobiiliäppi kõige noorem vanuserühm: 18–24-aastaste hulgas 87% jaoks on see eelistatud kanal arvelduste tegemiseks. Mobiilipanga rakendus on populaarne ka vanuserühmas 25–34, kus seda eelistavad 51% inimestest.

Internetipanga eelistamine on aga viimastel aastatel vähenenud – kui 2020. aastal eelistas rahaasjade ajamisel internetipanka 67% Eesti inimestest, siis selle aasta jaanuaris oli näitaja 59%. Internetipank on tugevalt eelistatud vanuserühmas 65–74, kellest 91% kasutab just seda kanalit oma arvelduste tegemiseks. Samuti eelistab internetipanka 73% Eesti inimestest vanuses 50–64.

Tulemused peegeldavad ühiskonnas toimuvat muutust

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul peegeldab statistika laiemat muutust ühiskonnas. „Veel kümme aastat tagasi oli tavaline, et digitaalseteks toiminguteks tuli arvuti avada. Nüüdseks on aga inimeste harjumused muutunud, elutempo on kiire ja suur osa meist eelistab igapäevaseid toiminguid teha mugavalt mobiilis. Just seetõttu pööravad ka pangad mobiiliäppide arendamisele ja funktsionaalsuse parendamisele suurt tähelepanu, et inimeste jaoks oleks rahaasjade ajamine võimalikult mugav. Võib ennustada, et praegune suundumus süveneb veelgi ja pikapeale võidab mobiiliäpp veel suurema hulga klientide eelistuse,“ sõnas Goroško.

Küsitluse käigus uuriti ka seda, millise kanali kaudu eelistavad inimesed suhelda oma põhipangaga. Selgus, et Eesti inimestest 47% eelistab pangaga suhelda e-kirja teel, 44% telefoni teel ning 29% soovib vahetuks suhtlemiseks tulla pangakontorisse.

Uuringu viis läbi Kantar Emor LHV tellimusel. Kokku vastas küsitlusele 1093 inimest.