27-st Euroopa Liidu liikmesriigist on riiklik miinimumpalk määratud 22-s riigis. Miinimumpalga number puudub seega Taanis, Itaalias, Austrias, Soomes ja Rootsis. Lisaks pole riiklikku miinimumpalka ka veel näiteks nii Norras, Šveitsis kui ka Islandil.

Miinimum palk alla 1000 euro

Euroopa Liidu riikide miinimumpalgad erinevad märgatavalt. Kui Bulgaarias on kehtestatud 477-eurone brutokuupalk, siis Luksemburgis tuleb maksta minimaalselt 2571 eurot.

Alla 1000 euro jäävat miinimumpalka tuleb aga maksta 14 liikmesriigis. Kõige madalamat miinimumpalka pakutakse Põhja-Makedoonias (360 eurot).

Eesti miinimumpalk on parem kui Lätis, kuid halvem kui Leedus. Teisisõnu on siin määratud miinimumpalgaks 820 eurot, samal ajal kui Leedus on miinimumpalk 924 eurot.